DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Åben Skole

Om forskningsenheden

Forskningsenheden fokuserer på og er inspireret af de pædagogiske og didaktiske spørgsmål, som er blevet tydelige i den del af skolereformen, som hedder Åben Skole.

Åben Skole handler kort fortalt om, at skolerne i dag i højere grad skal inddrage og samarbejde med lokalsamfundene om at lave undervisning. Musik- og ungdomsskoler, biblioteker, kunst- og kulturinstitutioner, frivillige foreninger og erhvervsliv inviteres til at indgå i og varetage undervisningsforløb på skolerne i samarbejde med lærere og pædagoger.

Det giver spændende muligheder både for fagene, didaktikken og pædagogikken omkring skolerne, for det giver anledninger til at se på, hvordan undervisning og samarbejde inden for Åben skole kan formuleres, forstås, praktiseres og påvirkes. Åben Skole giver imidlertid også anledning til se på skolesamarbejder i et bredere perspektiv, hvor både daginstitutioner og ungdomsuddannelser tilrettelægges på måder, der inddrager eksterne aktører i aktiviteterne og undervisningen.

Åben Skole og lignende former for samarbejder er grundlæggende interessante, fordi de hviler på et paradoks: Skole betyder oprindeligt ’frihed fra produktion’, og med Åben Skole er der netop en inddragelse af produktion som en del af undervisningen. Det interessante ved paradokser er imidlertid, hvordan de håndteres, dvs. hvordan man i teori og praksis balancerer de to forskellige elementer i en form for helhed, som giver mening for elever, lærere, eksterne aktører, ledere og den kommunale forvaltning.

Deltagerne i forskningsenheden undersøger og reflekterer fra hver deres perspektiver over:

  • Hvad er Åben Skole?
  • Hvordan kan det give mening didaktisk og pædagogisk?
  • Hvilke udfordringer, muligheder og perspektiver er der i mødet mellem elever, lærere, pædagoger og eksterne aktører?

Deltagere

Navn Jobtitel E-mail Telefon Bygning

Sally Thorhauge, UCL

Hilde Østergaard, Gentofte Kommune

Irene Ucini Jørgensen, Kulturtjeneste Halsnæs

Line Rønn Shakoor, Absalon

Lisbeth Haastrup, DPU

Karen Lund, DPU

Lars Emmerik Damgaard Knudsen, DPU

Bergthora Kristjansdottir, DPU

Elina Maslo, DPU

Finn Holst, DPU

Lisa Monica Andersen, DPU

Pernille Mønsted, DPU

Bettina Nielli, Slots- og Kulturstyrelsen

Margit Eva Jensen, DPU

Ida Geerth, DPU

Lise Sattrup

Anne Skaarup, DPU

Kristine Højstrup Søe,

Jane Bendix, Arken

Marie-Louise Molbæk, DPU

Anders Vestergaard Thomsen, Københavns Professionshøjskole

Laura Lundager Jensen, Københavns Professionshøjskole

Ida Andersen, DPU

Mari-Ann Skovlund Jensen, Absalon

Birgit Brænder, Absalon

Mette Byriel-Thygesen, Nationalmuseet

Jesse-Lee Costa Dollerup, Museum Vestsjælland

Ning de Coninck-Smith, DPU

Marlene Kramm, Museum Vestsjælland

Helle Dysseholm, BUF / Københavns Kommune

Merete Schou von Magius, Absalon

Bettina Buch, , Absalon

Jeppe Trolle, Absalon

Connie Stendal Rasmussen, Absalon

Tatiana Chemi, AAU

Gro Hellesdatter Jacobsen, SDU

Doris Larsen, UCSYD

Stine Dunkan Gents, Absalon