DPU

Aarhus Universitets segl

Lærerkompetencer og elevers læring i førskole og skole

Lærerkompetencer og elevers læring i førskole og skole - et systematisk review

Hvilke dimensjoner av det pedagogiske personalets manifeste kompetanser i barnehagen og skolen kan gjennom effektstudier påvis å bidra til læring hos barn og unge?

Kunnskapsdepartementet i Oslo konstaterer at de "aller fleste studier som handler om læring i skolen konkluderer med at læreren er den enkeltfaktoren som har mest å si for hva eleverne lærer". De ønskede en empirisk basert undersøkelse av hvilke lærerkompetanser som kan øke elevernes læring.

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning fandt frem til at det i perioden 1998-2007 er publisert 70 undersøkelser om sammenhengen mellom manifeste lærerkompetanser og elevenes læring.

1) Læreren skal besitte kompetansen å inggå i en sosial relasjon til den enkelte elev.

2) Læreren skal i relasjon til hele klassen (alle elever) besitte kompetansen å lede klassens undervisningsarbeide gjennom å være en synlig leder som over tid oppøver elevene til selv å formulere regler og følge dem. Begge disse kompetansene er av betydning for å utvikle overordnede mål som dreier seg om elevernes motivering og autonomi, og spiller en sentral rolle for å fremme den faglige læringen.

3) Læreren skal besitte didaktisk kompetanse i relasjon til undervisningsinnholdet generelt sett og i det enkelte undervisningsfag. 

Få mere at vide om resultaterne af dette review
  • Sammenfatning
    Forklarer formålet med kortlægningen og hovedbudskaberne
  • Teknisk rapport (Clearinghouse - Forskningsserie i pdf)
    Beskriver detaljeret baggrund, metoder, undersøgelser og
    resultater. (pdf)
  • Pressemeddelelse