Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Projects

Sort by: Start date | End date | Title

Completed projects

Sort by: Start date | End date | Title

 1. Meetings that create value and meaning

  Ib Ravn & Nina Tange

  This research and development project is being carried out in cooperation with a private company, a municipality and a ministry, whose ways of managing meetings and meeting cultures are studied and, if possible, developed by meeting researchers and consultants from the Department of Learning. We had a rolling start with the Culture and Leisure Administration, Municipality of Copenhagen in November 2006, vestjyskBANK in March 2007 and the Ministry of Science, Technology and Innovation in January 2008. Fifty managers and others meeting leaders in each organisation are being trained  in meeting facilitation so that hundreds of employees should be able to experience better meetings. A research-based before and after measurement will determine the degree of effect: whether the meetings are conducted more effectively, create more value for the clients/users and increase the meeting participants' engagement and experience of meaningfulness.Description

  01/11-200631/12-2010

 2. National Center for Competence Development

  Bjarne Wahlgren, Linda Kragelund, Steen Christian Høyrup Pedersen & Tinne Geiger

  A main task of the National Center for Competence Development is to investigate the field of Adult Education and Continuing Education in Denmark. The aim is to increase the research in the field to create a basis for interest groups and and users of Adult Education to conduct and improve Adult Education in both Adult Education Institutions and workplaces.Description

  18/06-200831/12-2010

 3. Formidling af uddannelsesforskning: Hvad er det, hvordan bliver det til og hvad kan vi bruge det til?

  Bjarne Wahlgren & Tinne Geiger

  Projektet er et formidlingsprojekt rettet mod den brede voksne befolkning og dermed samme målgruppe der i stadigt højere grad opfordres til at deltage i voksen- og efteruddannelse.

  Projektet går bag om forskningsresultater og finder via en journalistisk bearbejdning signifikante forskningsresultater i uddannelsesforskningen. Det forklarer hvordan resultaterne fremkommer og hvordan de anvendes i den offentlige debat og i læringens hverdag.

  Der produceres to udsendelser til Danskernes Akademi (DR2) om henholdsvis Transfer og Realkompetencevurderinger.Description

  01/05-201031/10-2010

 4. Cooperative learning in General Adult Education

  Bjarne Wahlgren, Lea Lund & Maria Marquard

  Projektet afprøver og videreudvikler den pædagogiske metode, cooprative Learning (CL), i forhold til VUC'ernes nye kursistgrupper. Det undersøges, hvordan underviserne får kompetence til at anvende CL, og det undersøges om anvendelsen af metoden har en effekt på kursisterne.Description

  01/03-200901/10-2010

 5. Quantitative evaluation of networks for counceling of adults in relation to education and training

  Anne Larson & Bjarne Wahlgren

  The project is part of an evaluation of the Networks for counceling of adult in relation to education and training. The aim of this project is to carry out a survey among small enterprises that have been in contact with the networks on their use of and experiences with the networks.Description

  01/10-200831/01-2010

 6. Integration through Adult and Continuing Education in the Nordic Countries

  Karen Lund, Tinne Geiger, Bjarne Wahlgren, Birna Arnbjörnsdottir, Ingibjörg Hafstad, Per-Olof Thång, Monica Larson, Perly Folstad Nordberg & Petri Salo

  01/09-200804/01-2010

 7. Competence Development as Workplace Learning - Decode working places as Lifelong Learning Spaces across Asia and Europe (The CODE-project)

  Steen Christian Høyrup Pedersen, Gabor Erdei, Milan Pol, Jianmin Sun, Lynne Chisholm, Nor Aishah Buang & Areeya Rojvithee

  The project is part of The Danish University of Education's Lifelong Learning hub and the research group on workplace learning. The project is still in its initial phases.Description

  01/07-200631/12-2009

 8. The CEUS project - Increasing real competence for growth

  Bente Elkjaer & Lise Tingleff Nielsen

  The target group of "Realkompetenceløft til vækst" is employees who are early school leavers. Individuals in this group and companies that employ many early school leavers make limited use of the formal education system.  This is a problem, because the companies hamper their own growth when the flexibility and mobility of employees is limited internally. It can also put restraints on the individual employee's opportunities on the rest of the labour market. It has been documented that this lack of use of the education system is due not least to a number of structural factors. This applies to both the company itself and the cooperation between the company and the education system. Furthermore, employees' own relatively low motivation to participate in formal education plays a decisive role. Their low motivation is a result of among other things negative experiences during their time at school. In order to overcome the negative barriers, it is important to show how learning and change can only take place on the basis of the knowledge and competences one already has, and that it is therefore important to link the practices of working life and educational upgrading closely together. Specifically, the project is about making continuing education and further education  offers more attractive and motivating for those who do not usually take part in them. This can be achieved by supporting companies and their employees in conducting a real competence assessment, focusing on the individual's complete competency profile and coupling the professional assessment directly to the education system. The project supports schools, companies and employees in making visible the learning that takes place in the day to day work. At the same time, focus will be on creating the basis for supplemented real competences with formal upgrading, for example in the context of continuing vocational training. The research project at the Danish School of Education, Aarhus University assesses 1) the degree to which the project succeeds in developing and testing tools for real competence assessment, which can form the basis for using new forms of learning that are close to practice as a supplement to well-known formal education offers; 2) the degree to which the project succeeds in developing general and specific educational courses and programmes. The project being assessed is run by CEUS: Center for Erhverv og Uddannelse Storstrøm .Description

  01/11-200731/12-2009

 9. Udsatte børn i dagtilbud - familiepladser og basispladser - Københavns kommune

  Bente Jensen, Ulrik Brandi, Jakob Haahr-Pedersen & Mette Friis-Hansen

  Formålet med projektet ’Familiepladser og Basispladser i Københavns kommune” er at udvikle og evaluere en særligt indsats kaldet mellemformer som nyt til udsatte børn i dagtilbud’. Projektet tager fat i behovet for udvikling af former for tilbud for udsatte børn i erkendelse af at de gældende traditionelle tilbud ikke længere slog til. DPU undersøger spørgsmålet, om projektet virker, dvs. kan der spores effekter målt på, om projektforløbet i hhv. familieplads- og basispladsinstitutionerne fremmer børns: 1) trivsel, 2) læring og 3) forældresamarbejdet. Resultater sammenlignes med resultater fra HPA-projektet. Data: 1) Screening af børns trivsel og læring med pædagoger som informanter ved brug af HPA-screeningsværktøjer, 2) test af børnenes sprog og kognitive udvikling ved tilstedeværelse af forsker, 3) interview med forældrene screening samt vedr. barnets tilknytning til forældrene og holdning til opdragelse og 4) interview af institutionslederen om forskellige institutionsforhold, rammebetingelser, vilkår og pædagogiske holdninger og forældrenes tilknytning til institutionen. Analyser af data følger metoden i HPA og fund understøttes af det store sample i HPA (N=3000 børn), hvilket giver anledning til at generalisere fund. Endvidere supplere med forældreinterview som gennemføres med tolke i det omfang at familien var fra anden etniske baggrund end dansk.  Projektet peger på, at effekten af interventionen er mest positiv i Familiepladsprojektet og i mindre positivt i Basispladsprojektet – dette fund støttes af HPA der også viser at de allermest udsatte børn har sværest ved at ’tage imod’ denne form for indsats om end Basispladsprojektet er mere målrettet de udsatte børns end HPA, der er en indsats for alle i almentilbuddet. Igen konkluderes pointen at målgruppen for indsatsen og børnesammensætningen skal analyseres gerne som forudsætninger for intervention og effektmålinger. Desuden konkluderer rapporteringer, at indsatser af så kort varighed kan være svære at opnå effekter af eller konstaterbare effekter. Samlet set lægger studiet op til videregående undersøgelser af problematikken om faktorer af betydning og fænomener der spiller ind som barrierer eller muligheder i indsatsen.  Projektet er finansieret af Københavns Kommune med en samlet bevilling på 1,8 mill. Bente Jensen var forskningsleder. Forskere der deltager fra DPU er fra forskningsprogram for Organisation og Læring (OL). Samarbejde med prof. Peter Allerup, DPU, om statistiske analyser og i samarbejde med konsulenter fra Capacent/Epinion (2007-2009).
  Description

  01/10-200731/12-2009

 10. Facilitating Students' Academic Life

  Ib Ravn & Hanne Kirstine Adriansen

  A pilot to improve student life in academia through facilitated reflection and networking.Description

  01/01-200901/07-2009

 11. Competence development as Workplace Learning

  Bente Elkjaer, Steen Christian Høyrup Pedersen, Linda Kragelund, Aishah Buang, Lynne Chisholm, Gabor Erdei, Karen Evans, Petr Novotny, Jianmin Sun & Patcharawalai Wongboonsin

  Projektet er en del af ASEM-Hub samarbejdet om Lifelong Learning.Description

  01/05-200630/06-2009

 12. Induction as organisational learning

  Jonas Sprogøe, Bente Elkjaer & Prof. Elena Antonacopoulou

  The project is part of an international comparative project under the auspices of Advanced Institute of Management. The aim is to describe and understand organisations' managerial and organisational practices and the reconfiguration of practices. My part of the project is primarily concerned with the induction of newcomers and the learning potential that induction holds. The project investigates practices in management consulting, retail banking and bio pharmaceuticals, and comparisons are made across the three sectors, two different management practices and seven different countries.Description

  01/06-200531/12-2008

 13. Developing the Competencies of Maritime Lectures

  Steen Christian Høyrup Pedersen, Mette Andresen, Lisa Gjedde & Mette hundal

  Projektet undersøger maritime læreres nuværende kompetencer, fremtidigt forventede kompetencer og måden at skabe en kompetenceudvikling på, der udfylder gap'etDescription

  01/08-200630/09-2008

 14. More Effective MeetingsResearching and Developing Meeting Effectiveness and Participant Involvement Through Facilitation

  Ib Ravn & Joan Rokkjær

  I fem vidensbaserede virksomheder undersøges og udvikles mødeledelsen hos 50 mellemledere, der hver medbringer en medarbejder til et forløb på tre heldagsworkshops i mødefacilitering med to måneders mellemrum. Træningen suppleres med sparring og rådgivning undervejs. Før denne workshop-række foretages en måling af ledernes medarbejderes vurdering af de møder, de går til med de 50 ledere, ligesom 10 møder observeres og 20 mødeledere og medarbejdere interviewes. Denne måling gentages 8 måneder senere for at konstatere om træningen og sparringen har ført til en forbedring i mødeledelsen. Undersøgelsen bæres af en til formålet udviklet teori for mødeledelse, der lægger vægt på tre skabende eller konstruktive dimensioner af mødet som social institution. Vi sætter således at møder søges gennemført således at de skaber 1. en relevant og tilfredsstillende social orden blandt deltagerne (mødets "os"), 2. reel værdi for mødets stakeholders, dvs. de kunder og brugere som organisationen eksisterer for at betjene (mødets "dem"), samt 3. personlig mening for mødets deltagere (mødets "jeg"). Mødefacilitering anvendes som den teknik, der bedre kan realisere disse formål - til erstatning af både den løse snakkekultur, der præger nogle virksomheder, og den ledercentrerede mødestil, der præger andre virksomheder.Description

  01/09-200501/12-2007

 15. Organizational Change and LearningAn investigation of the relation between organizational changes and learning in the public sector

  Ulrik Brandi

  The primary objective of my research project is to elucidate how organizational learning is realised in public organisations. It is the intention to deepen existing conceptions and generate new knowledge through an analysis and inquiry of what happens in relation to organizational learning when an organization changes on a structural level. Further, it is the intent to expose what impact individual and organizational changes of e.g. values, modes and sequence of action has on organizational learning. Hence, the purpose of the study is to display what impact changes of organizational conditions and settings has on organizational learning based on the data from a specific case, and furthermore what organizational changes are capable of doing in relation to organizational learning in a public organization. Another objective of my research is to make theoretical progress on how organizational learning is conceptualised under this perspective through a close link and connection to practice.Description

  01/11-200431/10-2007

 16. Approval of Modules in Prevocational Education and Training

  Pia Seidler Cort, Vibe Aarkrog, Gerald Heidegger, Claudia Schreier & Karen Evans

  The Leonardo da Vinci project: Approval of Modules in Prevocational Education and Training focuses on the transition from basic schooling to vocational education and training and the needs of disadvantaged young people in being integrated in the ordinary VET system. The overall aim of the project is to develop a tool which will aid policy-makers, school leaders and practitioners in the development of modules targeted disadvantaged young people and hereby bridging special needs schemes and vocational education and training.Description

  01/10-200501/10-2007

 17. The Evolution of Practice and Practising: A Comparison across Organisations, Industries and Countries

  Bente Elkjaer, Jonas Sprogøe, Elena Antonacopoulou, Nicola Dragonetti, Theo Peridis, Silvia Gherardi, Yvon Pesquiux, George Romme, Georg Schreyögg, Susan Taylor, Cyril Bouget, Manuella Perotta & Daniel Geiger

  Projektet er en del af et internationalt komparativt projekt med det formål at beskrive og forstå virksomheders ledelsesmæssige og organisatoriske praksis og deres evolution. Målet er at begrebsliggøre udvikling af praksis og ?praktisering? som organisatoriske læreprocesser. Vi arbejder ud fra flg. forskningsspørgsmål: Hvad får ledelsesmæssig og organisatorisk praksis til at ændre sig? Hvordan kan man ved at fokusere på krydsfeltet mellem aktører og organisation ? subjekt og verden ? forstå organisatorisk ændring og forandring? Abstract (max ¾ side) Undersøgelsen af praksis finder sted i 3 brancher: bank, konsulentvirksomhed og biotech/pharmaceutical. I det danske projekt foretager vi en undersøgelse i 1 virksomhed inden for hver branche. I hver af disse virksomheder fokuserer vi på 2 identificerede praksisser, hvoraf den ene, indslusningspraksis af nye medarbejdere, er fælles for alle de involverede lande. Den anden praksis er én af virksomheden defineret praksis, der anses for betydningsfuld for virksomhedens konkurrenceevne og er forskellig fra land til land, virksomhed til virksomhed. Vi kalder den sidstnævnte praksis for ?strategisk praksis II?. De konkrete ledelsesmæssige og organisatoriske praksisser kontekstualiseres i dels branchens historiske udvikling inden for en 10?årig periode, dels virksomhedens udvikling inden for samme periode. Metoden er til en vis grad bestemt af projektets tidsmæssige ramme, hvorfor egentlige etnografiske metoder som deltagelse og observation er af et mindre omfang. Den primære dataindsamlingsmetode er det kvalitative forskningsinterview, hvor vi har to runder med først den ene praksis (indslusningspraksis) og dernæst den anden praksis (strategisk praksis II). I den danske forskningsgruppe foretager vi sammenligninger mellem de enkelte praksisser i de 3 virksomheder, mens der i den internationale gruppe også foretages sammenligninger mellem de enkelte landes virksomheder og brancher. Den danske gruppes blik er det læringsteoretiske, og eftersom projektet handler om udvikling af praksis skriver vi os naturligt nok ind i den praksisbaserede læringsteoretiske tradition med en væsentlig inspiration fra den pragmatiske læringsteori. Det betyder, at vi ikke arbejder med præcise a priori forestillinger om, hvad der fremmer eller hæmmer udvikling af praksis, men lader det være et empirisk spørgsmål. En praksis-/pragmatisk inspiration på læring betyder, at vi betragter udvikling af praksis og læring som to sider af samme sag, der udfolder sig omkring nødvendigheden af at håndtere vanskelige situationer, som betegnes ?organisatoriske spændinger?. Målet er, som nævnt, at bidrage til at begrebsliggøre udvikling af praksis som organisatoriske læreprocesser, hvilket i projektet betyder at beskrive og forstå hvorfor ledelsesmæssig og organisatorisk praksis ændrer sig. Vi ser denne ændring som en proces, hvori aktørers handlinger og intentionalitet samt konteksten (organisationen) herfor indgår som ligestillede og gensidigt påvirkende forhold. Det er i denne transaktion mellem subjekt og verden, vi i udgangspunktet forestiller os, at vi vil kunne forstå og beskrive organisatoriske ændringer som læreprocesser og resultater heraf. Midlet er de empirisk baserede beskrivelser af de nævnte praksisser og deres evolution. Formidling (konferencer, seminarer, publikationer, netværk, etc): I forhold til det internationale projekt: ? Afsluttende konference for alle involverede virksomheder ? Deltagelse i afsluttende antologi ? Afrapportering fra alle de deltagende lande ? Fælles papers til og præsentationer ved internationale konferencer (OLKC, EGOS, AOM) I forhold til den danske del: ? I samarbejde med de involverede virksomheder gennemføres workshop, hvor projektet fremlægger konklusioner og analyser frem til fælles diskussion af eventuelle handlestrategier. ? Interviews, mindre artikler i branche- og fagblade Endelig er det hensigten at publicere i tidsskrifter på baggrund af den feedback, vi får på indleverede konference-papers. Organisatoriske rammer (partnere, finansiering etc.): Projektet indgår i et større, internationalt, komparativt projekt med deltagelse af forskere fra UK, USA, Frankrig, Italien, Canada, Tyskland, Holland. Projektet, der ledes af Elena Antonacopoulou fra University of Liverpool, UK, kan studeres nærmere på http://www.managementresearch.org.Description

  01/01-200530/09-2007

 18. A comparative study of working life learning in Nordic Countries

  Steen Christian Høyrup Pedersen, Mette Iversen & Per-Erik Ellström

  Gennemførelse af case studies i de 5 nordiske lande med henblik på at kortlægge best practice inden for området voksnes læring i arbejdslivetDescription

  10/11-200530/06-2007

 19. Green Shortcut to Jobs

  Vibe Aarkrog

  The overall goal is to educate the unskilled workers to get, keep and/or develop jobs within the sectors covered by the Concrete Workers' Trade Union, the Horticulture, Agriculture and Forestry Union, and the General Workers' Union in Denmark (SiD, 2nd District). Furthermore, it aims to establish contacts between participants and companies/unions with a view to creating job openings in connection with the vocational training of the companies' permanently employed staff.
  The innovative aspect of the project is that unions and union representatives at the companies are actively included in the project in connection with establishing practical training places and carrying out the practical training periods. In this connection, the aim is to create a fruitful cooperation between the different players in the project, i.e. the 'Havneskole', the Adult Vocational Training Centre (AMU), the relevant professional organisations, union representatives and heads of departments at the companies, as well as social services and the job centre. The cooperation is established and developed by setting up a monitoring group with representatives from the organisations and institutions mentioned above.
  The project aims finally to develop a model for initiating vocational training activities in combination with a substitute work scheme during the training periods. This will be developed in cooperation with the professional organisations.Description

  01/01-200201/01-2007

 20. Knowledge Sharing - Learning at Work

  Henrik Nitschke, Flemming Georg Meier & Steen Christian Høyrup Pedersen

  Videndeling - Læring på Jobbet er et forsøgsprojekt og målet er at styrke videndeling og faglige netværk på tværs af kommunale og amtslige skel. Målgruppen er primært tale- og hørelærere, - konsulenter og skolepsykologer. Vi har afholdt indledende workshops flere steder i landet og det er tydeligt, at interessen for en god videndelingspraksis og værdifulde personlige og faglige netværk er stor. Der er i dag allerede stærke netværk og gode former for videndeling rundt omkring. Men samtidig også en erkendelse af, at der skal gøres en indsats for at bibeholde et højt niveau med en strukturreform lige rundt om hjørnet.  Derfor har dette projekt også en høj grad af aktualitet, og vores målsætning er, at der igennem projektperioden sker en løbende udvikling og styrkelse af den daglige erfaringsudveksling på måder, der dels opleves berigende for deltagerne i projektet og dels medfører bedre opgaveløsninger indenfor den pædagogisk-psykologiske rådgivning.

  DPU-medarbejdernes rolle i projektet er at gennemføre en række heldags-workshops med deltagere fra de 20 deltagende kommuner samt at gennemføre en evaluering af projektet.Description

  01/12-200530/11-2006

 21. CoLLab

  Lotte Darsø

  The idea of the CoLLab is to create ?social laboratories? for ?artful creation? - safe spaces for exploration and experimentation - in order to create new developmental processes for learning and transformation in organizations. This is done in joint collaboration with the interested parties, e.g. as a co-creation between companies, artists and researchers.
  In contrast to traditional academic research where researchers study corporate practice and create abstract 'universal laws of management', a CoLLab focuses on producing actionable, practical knowledge that is grounded in real-world organisational needs and interests. A CoLLab (Collaborative Learning Lab) is a safe, lab-like environment where organizations work with Learning Lab Denmark to explore and experiment with the social aspects of doing business, and producing actionable, practical knowledge that is grounded in real-world organizational needs and interests.Description

  01/01-200206/10-2006

 22. The Learning MeetingResearch and Development on How to Enhance Learning and Participant Involvement at Large Meetings and Conferences

  Ib Ravn, Steen Elsborg, Iben Posniak Hansen, Nina Tange & Malene Rix

  Et projekt til forskning i og udvikling af mere deltagerinvolverende og lærende konferencer og store møder. I partnervirksomhederne identificeres 32 større møder og konferencer (100-400 deltagere), der alligevel skal afholdes. Vi bistår med tilrettelæggelse og facilitering af disse møder og konferencer, således at de i højere grad inddrager deltagernes viden og ressourcer end tilfældet er i dag, hvor massiv envejskommunikation fra podium til sal præger næsten alle konferencer.

  Udviklingen af møderne foregår i overensstemmelse med en til formålet formuleret læringsteori for "menneskelig samblomstring" og fire deraf afledte designprincipper for lærende konferencer: 1. Oplæg skal være få, korte og koncise, 2. Deltagerne skal gives lejlighed til aktiv fortolkning af oplæggene, 3. De skal formulere sig om deres egen viden og projekter inden for konferencens emne, og 4. De skal inviteres til at netværke og videndele med hinanden.

  Disse udviklingsbestræbelser evalueres løbende af en forsker, der trækker på fire datakilder: mødedeltagernes og arrangørernes evalueringer, facilitatorernes refleksioner over egen indsats samt forskerens participant observation.Description

  01/07-200401/09-2006

 23. Facilitating an Interdisciplinary Research Dialogue

  Ib Ravn & Anne Lise Kjær

  Under Københavns Universitets tværfaglige satsningsområde "Europa i forandring" oprettes i efteråret 2005 en møderække, hvor forskere fra det samfundsfaglige og humanistiske fakultet skal indgå i dialog med henblik på opdyrking af fælles forskerinteresser. Gruppen på ni forskere koordineres af AnneLise Kjær fra KU og faciliteres af Ib Ravn fra Learning Lab Denmark ved DPU. I stedet for det sædvanlige set-up med oplæg og efterfølgende diskussion anvender vi forskellige konstruktive og deltagerinvolverende videnprocesser til at fremme den tværfaglige udveksling, bl.a.: En anerkendende præsentationsrunde Intellektuel speeddating Brug 65 mio. kr. sammen på 20 minutter Korte, provokerende oplæg Lynrunder hvor alle kommer på Tre minutter til tavs refleksion Parvise møder Stram facilitering af korte processer Der foreligger en afrapportering "Jeg opdagede, at formen kan have indflydelse på, om en tværfaglig dialog kan lykkes" (10 sider), der kan rekvireres fra ravn.lld@dpu.dk.Description

  01/10-200530/04-2006

 24. Network for research on Working Life Learning

  Steen Christian Høyrup Pedersen, Bente Elkjaer, Vibeke Andersen, Peter Jarvis & Elena Antonacopoulou

  The purpose of the network is to contribute with: 1. Theory development, i.e. development of social theory of working life learning connecting individual and collective processes of learning 2. Development of research designs and research methods 3. Acquisition of a "body of knowledge" applicable for practitioners in order to improve practice in the field of working life learning, e.g. by providing more suitable learning environments at work 4. Formation of a data base, in which data about research projects in the field continuously are reported and collected and made accessible to researchers through web-communicationDescription

  01/09-200131/12-2005

 25. Evaluation of guidance education in FKC

  Steen Christian Høyrup Pedersen & Ida Juul

  Der foretages en vurdering af fagbevægelsens grundlæggende vejlederuddannelse og fagbevægelsens voksenvejlederuddannelse med det sigte at vurdere, i hvor høj grad de respektive uddannelser lever op til deres formålDescription

  01/01-200531/10-2005

 26. EQUEL

  Nina Tange & Sanne Fejfer Olsen

  The aim of the EQUEL project is to foster European knowledge and understanding of the effects of e-learning practice, theory and philosophy through building a network of experts working in the field.
  Through the use of innovative and collaborative technologies and methods EQUEL proposes to make available a wide range of knowledge, ideas and examples of innovative practice based on both the research and extensive practical experiences of the members of the network.
  EQUEL will create a space where researchers and practitioners can interact and participate in collaborative activities and work. It will also offer examples of real cases and provide guidance and links on where to find research reports and advice and guidance on specific issues and concerns.Description

  01/01-200231/05-2005

 27. Organisational Learning

  Bente Elkjaer

  What: The project investigates the field of organisational learning, of actual educational initiatives (an educational program and use of e-learning cases), and of organisational development initiatives (a task force) aimed at promoting digitalisation of a local government. Why: The aim is to investigate the conditions in an organisation (here: local government) that promotes organisational learning as a result of education and organisational development. How: Evaluation of whether or not organisational learning is promoted hinges on the definition of the term. In this project, we use a definition of organisational learning that focus on social and organisational processes rather than the actions of individuals. This entails using a method that seeks to understand educational initiatives and organisational development as a chain of events unfolding under very specific circumstances rather than as a result of individuals thoughts and actions.Description

  01/01-200231/12-2004

 28. Organisational learning by way of organisational development

  Bente Elkjaer

  Projektet søgte at svare på spørgsmålet om, hvorvidt organisationsudvikling kan føre til organisatorisk læring. Det empiriske grundlag for projektet var et udviklingsprojekt rettet mod at digitalisere en kommunalforvaltning i en middelstor kommune i Danmark. Den teoretiske inspirationskilde var en pragmatisk forståelse af organisatorisk læring, hvori læring betragtes som en social proces initieret af mødet med ikke-kendte rutiner og relationer.
  I projektet konkluderes, at organisationen var en arena for spændinger imellem flere opfattelser af og fortællinger om udviklingsprojektet. Endvidere påpeges nødvendigheden af at holde disse spændinger levende som en måde, hvorpå et udviklingsprojekt kan føre til organisatorisk læring i den nævnte betydning.Description

  01/09-200131/12-2004

 29. The Sustainable Workplace

  Steen Christian Høyrup Pedersen

  What is being researched:
  Organisational learning in a specific workplace (NKT Cables). The organisational learning takes place alongside consultants working to support the workplace in a development towards sustainability as an organisational development project..
  One key issue is the connection between learning spaces and learning forms in the organisational development process.

  How:
  One unit of the factory is singled out for closer study. Data is gathered through studies of available written material, observation of consultancy and learning courses and interviews of staff and managers.

  Why:
  Development towards sustainability is a crucial issue for society as a whole, since in entails that workplaces cannot 'turn inwards' and focus solely on the economy and efficiency of the individual company. The introduction of the notion of sustainability means that the workplace accepts a social responsibility, which will influence life and learning conditions in the workplace. The study of learning processes in the development towards sustainability is therefore a key issue for working places and research institutions alike.Description

  01/01-200231/12-2004

 30. Udvikling af den bæredygtige arbejdsplads gennem kompetenceudvikling

  Steen Christian Høyrup Pedersen, Rune Müller Kristensen & Kim Pedersen

  Projektet er et teoretisk-empirisk casestudium, hvor udviklingsprojekter på udvalgte virksomheder analyseres. Projekterne sigter mod at udvikle virksomheden til varetagelse af nye samfundsmæssige funktioner vedr. socialt og miljømæssigt ansvar.Description

  01/02-200231/12-2004

 31. Udvikling af den bæredygtige arbejdsplads gennem kompetenceudvikling, medarbejderinvolvering og organisatorisk læring

  Steen Christian Høyrup Pedersen, Kim Pedersen & Rune Müller Kristensen

  Projektet er et teoretisk-empirisk casestudium, hvor udviklingsprojekter på 3 udvalgte virksomheder - NKT-cables a/s, HTH-køkkener og Danpo - analyseres.
  Udviklingsprojekterne sigter mod at udvikle virksomheden til varetagelse af nye samfundsmæssige funktioner vedr. socialt- og miljømæssigt ansvar.
  Projektet belyser problemstillingen:
  Hvordan kan arbejdspladser/virksomheder leve op til deres samfundsmæssige ansvar - specielt hvad angår det miljømæssige - og det sociale ansvar - gennem kompetenceudvikling, medarbejderudvikling og organisatorisk læring?
  Væsentlige temaer der belyses er:
  - Hvordan kan uddannelsesplanlægning i virksomheden udvikles med en høj grad af medarbejderinvolvering?
  - Gennem hvilke læringsrum og gennem hvilke læreprocesser kan der udvikles sådanne relations- og forandringskompetencer hos medarbejderne, at disse bliver reelle forandringsaktører på deres arbejdsplads sammen med ledelsen?Description

  01/02-200231/12-2004

 32. development of soustainable workplaces

  Steen Christian Høyrup Pedersen, Bent Brandt Jensen, Rune Müller Kristensen, Palle Ahle & Karsten Boisen Andersen

  Projektet er et teoretisk-empirisk casestudium, hvor udviklingsprojekter på udvalgte DBA-arbejdspladser - her 3 offentlige arbejdspladser (dagplejeinstitutioner) og en privat fremstillingsvirksomhed analyseres. Udviklingsprojekterne sigter mod at udvikle virksomhederne til varetagelse af nye samfundsmæssige funktioner vedr. socialt- og miljømæssigt ansvar. Projektet belyser problemstillingen: Hvordan kan arbejdspladser/virksomheder leve op til deres samfundsmæssige ansvar- specielt hvad angår det miljømæssige og det sociale ansvar - gennem kompetenceudvikling, medarbejderinvolvering og organisatorisk læring?Description

  01/01-200231/12-2004

 33. service in trains

  Steen Christian Høyrup Pedersen, Vibe Aarkrog, Elin Jørgensen & per Bruun

  Interviewundersøgelse af forskellige personalegrupper ved jernbanerne som grundlag for formulering af uddannelsesmål for disse grupper, med henblik på oprettelse af uddannelser ved AMU centreDescription

  01/08-200431/12-2004

 34. Artful Creation: Learning Tales of Arts-in-Business

  Lotte Darsø

  This project focuses on what business can learn from the arts.
  We seek to formulate an overall theoretical framework that describes more thoroughly how the arts can bring forth new learning opportunities in business environments. And we aim at establishing an international snapshot of this emerging field of research and practice.
  We want to capture and document previous successes and failures, to analyse them and to learn from them. A 'Learning Tale' includes not just descriptions of actions and results, but also underlying assumptions and reactions of a variety of people. The main questions are: ?In what ways can business learn from artists??, ?What can be learnt?? and ?What kind of learning takes place??
  We are conducting an international study to establish 'the big picture of practise'. To date, thirty interviews have been completed with practitioners and experts in London, Slovenia, Washington D.C., New York and Boston, and more interviews are lined up in South Africa. Afterwards we will share the experiences in different meaningful ways.Description

  01/01-200231/07-2004

 35. Competence assessment

  Steen Christian Høyrup Pedersen, Søren Ehlers, Thyge Winther-Jensen, Niels Iversen, Agnethe Nordentoft, Tove Heidemann & Ole Borgå

  I projektet Kompetencemåling er Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse (DEL) administrativt og juridisk ansvarlig ansøger. DPU er medansøger.
  Projektet belyser flg. problemstilling:
  Hvordan måles (valideres) voksnes reelle kompetencer?
  Spørgsmålet er højaktuelt i den internationale debat på feltet omkring bl.a. "Assessment of prior learning" og "Workbased assessment" o.lign. og har primært relevans i Danmark for så vidt angår godskrivning af merit i forbindelse med VEU-reformen og udbytte af uddannelsesinvesteringer i både offentlig og privat regi.
  Der er formuleret fire mål for det samlede DEL-DPU projekt. I samarbejde med DEL er det DPUs opgave at realisere flg. to mål:
  1. Kortlægning af tænkning og praksis i Danmark (inden for feltet kompetencemåling)
  2. Komparative studier, i udvalgte europæiske lande og australien/New Zealand og USA.Description

  01/06-200131/12-2003

 36. Evaluering af 'Grøn genvej til job'

  Vibe Aarkrog

  Projektet er en evaluering af et halvtårigt kursus for langtidsledige inden for det grønne område, der gennemføres på Havneskolen i et samarbejde med AMU og praktiksteder inden for branchen. Evalueringen omfatter måling af effekten af uddannelsesforløbet, hvad angår job- og uddannelsessituation efter kurset, erfaringsopsamling i forbindelse med sammenhængen mellem skole- og praktikdelene og i forbindelse med etablering og udvikling af samarbejdet mellem aktørerne i projektet.Description

  01/10-200201/06-2003

 37. Project Management as a Work of Art

  Lotte Darsø

  In Project Management as a Work of Art we wish to bring together business and art in order to experiment with the managerial skills of theatre directors in a concrete business setting. Our idea is to let a theatre director participate in a product development project in order to generate new insights and tools in project management. Product developers have embraced project management as a means to cope with on-going change and increasing demands on innovation.
  Dealing with ambiguity and uncertainty is a recurrent concern in an ever-changing environment thus making it a fundamental theme for project management. In most approaches to project management the general assumption seems to be that ambiguity and uncertainty are seen as obstacles. Therefore project management is preoccupied with reducing ambiguity and uncertainty in order to get the job done. It is our claim however that this might not be the only approach to project management. If we turn to theatres around the world and the staging of plays as a case of product development, we?ll see that ambiguity and uncertainty thrives simultaneously with tight schedules, resources and other hard-nosed planning activities. Hence, by introducing the managerial skills of theatre directors in product development we hope to bring forth new ways of working simultaneously with both the ambiguous and the univocal.Description

  01/01-200201/01-2003