Aarhus University Seal

Early childhood: Education and Care in everyday life

Om programmet


I forskningsprogrammet om småbørn er vi eksperter på 0-6 årige børns hverdagsliv og udvikling i dagtilbud. Vi forsker i pædagogiske miljøer med henblik på at afdække, undersøge og videreudvikle praksis, for at forbedre de fysiske, sociale og relationelle betingelser for deltagelse, trivsel, læring, udvikling og dannelse blandt børnene.

About the programme


The members of this research unit are experts on young children’s everyday lives and their development in early childhood education and care. We investigate pedagogical environments in early childcare settings in order to improve the physical, social and relational conditions for participation and well-being among children aged 0-6.

Read more about the reasearch programme