Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Staff

Name Job title Email Phone Mobile Building
Aarkrog, Vibe Associate professor viaa@edu.au.dk +4587163751 D, 137
Acharya, Rajeshwar PhD Student raac@edu.au.dk
Adriansen, Hanne Kirstine Associate professor hka@edu.au.dk +4587163892 +4593508015 D, 256
Allerup, Peter N. !!Emeritus nimmo@edu.au.dk +4521653793 D, 329
Andersen, Charlotte Wilsbech Member of Administrative Staff cwa@edu.au.dk +4593521795 A, 313
Andersen, Frans Ørsted Associate professor frans@edu.au.dk +4587163908 +4521653749 1483, 549
Andersen, Ida Gran Assistant Professor idagran@edu.au.dk +4587162798 1483, 418
Andersen, Line Krogager PhD Student lika@edu.au.dk
Anderson, Sally Associate professor saan@edu.au.dk +4587163648 +4593508151 D, 279
Andresen, Bent B. Associate professor bba@edu.au.dk +4587163972 +4521255236 B, 336
Awad, Fatima Mahmoud fatima.awad@edu.au.dk
Bach, Cecilie Carlsen PhD Student ccb@edu.au.dk
Bach, Dil Associate professor dil@edu.au.dk +4587163802 D, 259a
Bang, Louise PhD Student lrb@edu.au.dk
Baun, Lise PhD Student liba@edu.au.dk +4593521837
Benn, Jette Emerita benn@edu.au.dk +4530586632 A, 201
Berliner, Peter Associate professor peer@edu.au.dk +4593588296 D, 202
Berthelsen, Ulf Dalvad Associate professor ulda@edu.au.dk +4593508165 1483, 543
Binderup, Thomas PhD Fellow binderup@edu.au.dk +4587162897 1483, 414
Bjerre, Jørn Associate professor jbje@edu.au.dk +4587162691 +4551443762 1483, 548
Boeskov, Kim Postdoc kibo@au.dk B, 236
Brahe, Thomas Member of Administrative Staff thob@edu.au.dk +4525461791 D, 328
Bramming, Pia Associate professor bramming@edu.au.dk +4521844164 B, 201
Brandi, Ulrik Associate professor brandi@edu.au.dk +4587163591 +4521653717 B, 213
Brandt, Andreas PhD Fellow brandt@edu.au.dk 1483, 531
Brodersen, Malene Engsig PhD Student mabr@edu.au.dk
Broström, Stig Emeritus stbr@edu.au.dk +4524447570 D, 119
Bruun, Jens Associate professor jebr@edu.au.dk +4587163848 D, 242
Bruun, Maja Hojer Associate professor mhbruun@edu.au.dk +4521242730 1483, 527
Bruun, Peter Schmidt PhD Student pebr@edu.au.dk
Brøgger, Katja Associate professor kb@edu.au.dk +4587163812 +4593508478 B, 216
Brøgger, Pi-Danielle Silvia Risum Student Worker pdsrb@edu.au.dk D, 145
Bundsgaard, Jeppe Professor with Special Responsibilities jebu@edu.au.dk +4531192607 +4531192607 B, 310
Bøttcher, Louise Associate professor boettcher@edu.au.dk +4587163752 D, 343
Caeli, Elisa Nadire PhD Student elisa@edu.au.dk
Carlsen, Dorthe PhD Student dorc@edu.au.dk
Carlsson, Monica Susanne Associate professor monica@edu.au.dk +4587163724 +4529426725 D, 104
Christensen, Anders Astrup Research Assistant anch@edu.au.dk 1483, 428
Christensen, Jacob Assistant Professor jach@edu.au.dk +4522288781 1483, 423
Christensen, Jeppe Kiel PhD Student jehc@edu.au.dk
Christensen, Kira Saabye PhD Student kisa@edu.au.dk
Christensen, Mathias Mark Research Assistant mamc@edu.au.dk B, 331
Christensen, Sara Tarby Research Assistant satc@edu.au.dk B, 330
Christensen, Søren Associate professor socr@edu.au.dk +4587163623 D, 241
Christensen, Tina Wilchen Assistant Professor tinc@edu.au.dk D, 231
Clark, Aske Research Assistant asfc@edu.au.dk 1483, 1483-530
Clausen, Thomas Assistant Professor thc@edu.au.dk +4587162551 +4593508630 1483, 430
Clemensen, Nana Associate professor nacl@edu.au.dk D, 264
Cone, Lucas PhD Fellow luco@edu.au.dk B, 218
Coninck-Smith, Ning de Professor ning@edu.au.dk +4530539404 D, 345

All employees

Name Job title Unit Email Phone Building
Aarkrog, Vibe Associate professor Danish School of Education - Uddannelsesvidenskab, København viaa@edu.au.dk +4587163751 D, 137
Acharya, Rajeshwar PhD Student Danish School of Education - Department of Educational Anthropology raac@edu.au.dk
Adriansen, Hanne Kirstine Associate professor Danish School of Education - Pædagogisk Antropologi, København hka@edu.au.dk +4587163892 D, 256
Allerup, Peter N. !!Emeritus Danish School of Education - Pædagogisk Sociologi, København nimmo@edu.au.dk +4521653793 D, 329
Andersen, Charlotte Wilsbech Member of Administrative Staff Danish School of Education - Secretariat, Copenhagen cwa@edu.au.dk +4593521795 A, 313
Andersen, Frans Ørsted Associate professor Danish School of Education - Pædagogisk Psykologi, Aarhus frans@edu.au.dk +4587163908 1483, 549
Andersen, Ida Gran Assistant Professor Danish School of Education - Pædagogisk Sociologi, Aarhus idagran@edu.au.dk +4587162798 1483, 418
Andersen, Line Krogager PhD Student Danish School of Education - Department of Educational Theory and Curriculum Studies lika@edu.au.dk
Anderson, Sally Associate professor Danish School of Education - Pædagogisk Antropologi, København saan@edu.au.dk +4587163648 D, 279
Andresen, Bent B. Associate professor Danish School of Education - Uddannelsesvidenskab, København bba@edu.au.dk +4587163972 B, 336
Awad, Fatima Mahmoud Danish School of Education - Pædagogisk Antropologi, København fatima.awad@edu.au.dk
Bach, Cecilie Carlsen PhD Student Danish School of Education - Department of Educational Theory and Curriculum Studies ccb@edu.au.dk
Bach, Dil Associate professor Danish School of Education - Pædagogisk Antropologi, København dil@edu.au.dk +4587163802 D, 259a
Bang, Louise PhD Student Danish School of Education - Department of Educational Theory and Curriculum Studies lrb@edu.au.dk
Baun, Lise PhD Student Danish School of Education - Department of Educational Theory and Curriculum Studies liba@edu.au.dk +4593521837
Benn, Jette Emerita Danish School of Education - Didaktikuddannelserne, København benn@edu.au.dk +4530586632 A, 201
Berliner, Peter Associate professor Danish School of Education - Pædagogisk Psykologi, København peer@edu.au.dk +4593588296 D, 202
Berthelsen, Ulf Dalvad Associate professor Danish School of Education - Didaktikuddannelserne, Aarhus ulda@edu.au.dk +4593508165 1483, 543
Binderup, Thomas PhD Fellow Danish School of Education - Uddannelsesvidenskab, Aarhus binderup@edu.au.dk +4587162897 1483, 414
Bjerre, Jørn Associate professor Danish School of Education - Pædagogisk Sociologi, Aarhus jbje@edu.au.dk +4587162691 1483, 548
Boeskov, Kim Postdoc Danish School of Education - Didaktikuddannelserne, København kibo@au.dk B, 236
Brahe, Thomas Member of Administrative Staff Danish School of Education - Pædagogisk Sociologi, København thob@edu.au.dk +4525461791 D, 328
Bramming, Pia Associate professor Danish School of Education - Uddannelsesvidenskab, København bramming@edu.au.dk +4521844164 B, 201
Brandi, Ulrik Associate professor Danish School of Education - Uddannelsesvidenskab, København brandi@edu.au.dk +4587163591 B, 213
Brandt, Andreas PhD Fellow Danish School of Education - Pædagogisk Antropologi, Aarhus brandt@edu.au.dk 1483, 531
Brodersen, Malene Engsig PhD Student Danish School of Education - Department of Educational Sociology mabr@edu.au.dk
Broström, Stig Emeritus Danish School of Education - General Education, Copenhagen stbr@edu.au.dk +4524447570 D, 119
Bruun, Jens Associate professor Danish School of Education - Pædagogisk Sociologi, København jebr@edu.au.dk +4587163848 D, 242
Bruun, Maja Hojer Associate professor Danish School of Education - Pædagogisk Antropologi, Aarhus mhbruun@edu.au.dk +4521242730 1483, 527
Bruun, Peter Schmidt PhD Student Danish School of Education - Department of Educational Theory and Curriculum Studies pebr@edu.au.dk
Brøgger, Katja Associate professor Danish School of Education - Uddannelsesvidenskab, København kb@edu.au.dk +4587163812 B, 216
Brøgger, Pi-Danielle Silvia Risum Student Worker Danish School of Education pdsrb@edu.au.dk D, 145
Bundsgaard, Jeppe Professor with Special Responsibilities Danish School of Education - Didaktikuddannelserne, København jebu@edu.au.dk +4531192607 B, 310
Bøttcher, Louise Associate professor Danish School of Education - Pædagogisk Psykologi, København boettcher@edu.au.dk +4587163752 D, 343
Caeli, Elisa Nadire PhD Student Danish School of Education - Department of Educational Theory and Curriculum Studies elisa@edu.au.dk
Carlsen, Dorthe PhD Student Danish School of Education - Didaktikuddannelserne, København dorc@edu.au.dk
Carlsson, Monica Susanne Associate professor Danish School of Education - General Education, Copenhagen monica@edu.au.dk +4587163724 D, 104
Christensen, Anders Astrup Research Assistant Danish School of Education - Pædagogisk Sociologi, Aarhus anch@edu.au.dk 1483, 428
Christensen, Jacob Assistant Professor Danish School of Education - Pædagogisk Sociologi, Aarhus jach@edu.au.dk +4522288781 1483, 423
Christensen, Jeppe Kiel PhD Student Danish School of Education - Department of Educational Psychology jehc@edu.au.dk
Christensen, Kira Saabye PhD Student Danish School of Education - Department of Educational Anthropology kisa@edu.au.dk
Christensen, Mathias Mark Research Assistant Danish School of Education - Uddannelsesvidenskab, København mamc@edu.au.dk B, 331
Christensen, Sara Tarby Research Assistant Danish School of Education - Uddannelsesvidenskab, København satc@edu.au.dk B, 330
Christensen, Søren Associate professor Danish School of Education - Uddannelsesvidenskab, København socr@edu.au.dk +4587163623 D, 241
Christensen, Tina Wilchen Assistant Professor Danish School of Education - Pædagogisk Psykologi, København tinc@edu.au.dk D, 231
Clark, Aske Research Assistant Danish School of Education - Pædagogisk Sociologi, Aarhus asfc@edu.au.dk 1483, 1483-530
Clausen, Thomas Assistant Professor Danish School of Education - Uddannelsesvidenskab, Aarhus thc@edu.au.dk +4587162551 1483, 430
Clemensen, Nana Associate professor Danish School of Education - Pædagogisk Antropologi, København nacl@edu.au.dk D, 264
Cone, Lucas PhD Fellow Danish School of Education - Uddannelsesvidenskab, København luco@edu.au.dk B, 218
Coninck-Smith, Ning de Professor Danish School of Education - Pædagogisk Sociologi, København ning@edu.au.dk +4530539404 D, 345