Omsorgen er død, omsorgen længe leve

I begejstringen over den nye dagtilbudslovs kompromis mellem leg og læring gjorde vi i 2018 legen og den legende læring til det grundlæggende for dagtilbuddene.

12.09.2019 | Claus Holm, institutleder, DPU, Aarhus Universitet

Måske glemte vi at anerkende omsorgsopgaven, som pædagoger af gode grunde stadig har som hovedidentitet og -aktivitet.