Asterisk 96

Pædagogik i en coronatid

December 2020

Hent hele magasinet

Læs artikler

03.12.2020 |

Er frygten for forældreansvar ikke længere kun en litterær fremtidsfiktion?

I 1970’erne frygtede vi en velfærdsstat, der ville invadere og underminere forældrenes frihed til og ansvar for at skabe en familie.

03.12.2020 |

Coronakrisen har chokeret, men ikke revolutioneret skolen

Nedlukningen af skoler verden over kommer ikke til at ændre skolesystemerne fundamentalt. Men den har stillet skarpt på vigtige problematikker. Blandt andet at digital undervisning ikke er noget reelt alternativ.

03.12.2020 |

Undervisning uden kroppe

Med corona blev mange undervisere og studerende kastet ud i et læringseksperiment, da undervisningen blev digital.

03.12.2020 |

Familieliv i en coronatid: Mor organiserede familielivet under corona-nedlukningen

Forårets nedlukning af samfundet stillede nye krav til forældre, som pludselig skulle være både pædagoger og lærere og samtidig passe deres arbejde.

04.12.2020 |

Dagtilbud i en coronatid: Undtagelsestilstand skabte mere nærvær

Den nye – men midlertidige – organisering i dagtilbud ved genåbningen i foråret 2020 betød blandt andet mindre børnegrupper. Det gav øget trivsel og tryghed hos børnene, og det satte gang i en positiv pædagogisk udvikling. Det viser en ny DPU-undersøgelse.

04.12.2020 |

Ledelse i en coronatid: Lederen skal have blik for sine selvledende medarbejdere

Coronakrisen rammer skævt – også på arbejdspladsen. Pandemien har sat spot på medarbejdernes forskellige vilkår. Samtidig er der opstået nye måder at løse opgaverne på – ikke mindst inden for pædagogik og uddannelse.

04.12.2020 |

De unge har masser af samfundssind!

Hensynet til andre samfundsborgere ligger de unge meget på sinde – også i en coronatid. Sådan lyder det fra to forskere, der i denne artikel kommer med en karakteristik af en generation, der gør op med individualismen.

04.12.2020 |

Styret af smitte

Coronakrisen har gjort os håndsky. Vi vasker og spritter hænder som aldrig før og har sendt håndtrykket til tælling på historiens mødding af kasserede hilseformer.

04.12.2020 |

Spot på ny forskning: Digitalisering er også en pædagogisk opgave

Digitale medier er blevet en integreret del af hverdagen i mange dagtilbud, og pædagogerne bruger medierne reflekteret og med omhu.

04.12.2020 |

Kommentar: Trøst – som greb og begreb

Pædagogikken slås hele tiden med den omstændighed, at ’den verden, vi tænker i, ikke er den samme som den verden, vi lever i’. Det bliver aldrig så tydeligt som i studiet af trøst.