DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Tværprofessionelt samarbejde og lavt præsterende drenge i skolen

Tværprofessionelt samarbejde og lavt præsterende
drenge i skolen – muligheder og begrænsninger

Om konferencen


Konferencen er arrangeret af DPU og NCS - Nationalt Center for Skoleforskning. Den præsenterer resultaterne af en ny undersøgelse af skolepædagogers arbejde med lavt præsterende drenge.

De sidste 6 år har skoler prøvet at omsætte skolereformens hensigter, herunder også vægt på bevægelse, understøttende undervisning og samarbejde mellem lærere og pædagoger. Det har vist sig vanskeligt at gennemføre i hverdagen. Lærere og pædagoger har hver deres forståelse af opgaverne. Lærere har først og fremmest blik for undervisning (barnet som elev), mens pædagoger ofte anlægger et helhedssyn på barnet (barnet som helt menneske). Det slår undertiden gnister, når de to professioner skal samarbejde. Hvordan kan skolepædagoger opnå en ligeværdig stilling i skolen? Hvem har ansvaret? Skal der mere uddannelse til?

Pris og tilmelding­


  • Deltagerpris: 1,250 kr
  • Nedsat pris for studerende: 450 kr