DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

To nye MSO-professorater til Institut for Uddannelse og Pædagogik

Institut for Uddannelse og Pædagogik får to nye professorer med særlige opgaver. Dorthe Staunæs bliver professor MSO i ledelsespsykologi og Stig Brostöm bliver professor MSO i dagtilbuddets didaktik.

22.12.2011 | Mathilde Weirsøe

Professor MSO i ledelsespsykologi i uddannelse og organisationer

Lektor og ph.d. Dorthe Staunæs er udnævnt til professor med særlige opgaver inden for ledelsespsykologi – psy-ledelse, diversitet og emotioner i uddannelse og organisationer.

Staunæs’ særlige opgave ligger inden for human-videnskabelig forskning, hvor hun skal forske i forholdet mellem ledelse og læring i uddannelsesorganisationer. Hun vil især se på udfordringer forbundet med at lede globaliserede og kulturelt komplekse organisationer, og det gør begrebet psy-ledelse centralt. Psy-ledelse trækker på psykologien og pædagogikken og fokuserer ofte på følelser og diversitet. Formålet er at imødekomme teoretiske og praktiske udfordringer gennem udvikling af ny viden og data, der kan lede til nye begreber om sammenhængen mellem psy-ledelse, følelser og diversitet i organisationer. Sideløbende med den teoretiske del vil Staunæs udvikle nye redskaber som ”tænke-teknologier” og ”refleksions-laboratorier”, som skal udvikles og bruges i samarbejde med folk fra praksis.

Professor MSO i dagtilbuddets didaktik

Lektor og ph.d. Stig Broström er udnævnt til professor med særlige opgaver inden for dagtilbuddets didaktik med fokus på sprog.

Broström er leder af forskningsenheden Barndom, Læring og Didaktik, Aarhus Universitet, og hans særlige opgaver bliver teoretisk og praktisk at bidrage til udforskning af dagtilbuddets pædagogik.  Han vil fokusere på det enhedsmæssige forhold mellem børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Han vil desuden undersøge forholdet mellem på den ene side læring og på den anden side omsorg, trivsel og pasning. Med fokus på børns sprog og med et didaktisk perspektiv vil Broström bl.a. forske i de tidlige mimiske og gestiske kommunikative elementer hos småbørn samt verbalsprog og skriftsprog hos de lidt ældre børn.

 

Navne , Førskole, Grundskole, Didaktik, Dagtilbud, Ledelse