DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Refleksion skaber sammenhæng mellem teori og praksis på professionsuddannelserne

En ny ph.d.- afhandling fra Aarhus Universitet undersøger, hvordan en række pædagogiske og didaktiske strategier kan skabe bedre sammenhæng mellem teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne.

24.02.2014 | Mathilde Weirsøe

Ny ph.d.-afhandling fra AU dokumenterer hvilke pædagogiske og didaktiske tiltag og metoder, der øger koblingen mellem teori og praksis på professionsbacheloruddannelserne.

En ny ph.d.- afhandling fra Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, dokumenterer, at en række pædagogiske og didaktiske tiltag og metoder øger koblingen mellem teori og praksis på professionsbacheloruddannelserne – lærer-, pædagog-, sygeplejerske- og ingeniøruddannelserne.

Trine Kløveager Nielsen, som står bag afhandlingen Teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne, er kommet frem til resultaterne gennem et systematisk review af den eksisterende empiriske forskning på feltet. Herigennem er hun blevet opmærksom på, at bl.a. brugen af teknologi i undervisningen kan gøre en forskel.

”Video og interaktive multimedieprogrammer kan bringe praksis ind i den teoretiske undervisning ved at illustrere og visualisere, hvordan bestemte teorier kan anvendes i praksis. Derved får de studerende mulighed for at analysere og reflektere over praksis, ligesom de får mulighed for at vende tilbage og se på egen praksis med nye perspektiver, både i form af teori og nye praktiske erfaringer,” forklarer Trine Kløveager Nielsen.

Reflekterende fællesskaber øger kritisk tænkning

På samme måde kan såkaldt kollaborativ læring øge sammenhængen mellem teori og praksis.

”Kollaborativ læring omfatter studerendes læring i fællesskab med andre studerende. Det kan ske gennem pædagogiske aktiviteter, hvor den kollaborative læring er målet i sig selv, men kollaborativ læring kan også understøtte andre pædagogiske aktiviteter. Ved at skabe et socialt, reflekterende fællesskab, hvor de studerende kan udtrykke deres tanker om praksis, kan man få dem til at tænke kritisk over deres overbevisninger og konstruere nye ideer og teorier om praksis,” siger Trine Kløveager Nielsen.

Fælles for en stor del af de undersøgte strategier er, at de fungerer som metoder til at facilitere de studerendes refleksion over praksis, enten ved at skabe rammerne for refleksion eller ved at give de studerende værktøjer til at reflektere.

Kommunikation og videndeling skaber sammenhæng

Trine Kløveager Nielsen finder det problematisk, at uddannelsesstedet og praktikstedet ofte betragtes og fungerer som to forskellige og adskilte læringsrum.

”De har forskellige normer, kulturer, sprog og idealer samt forskellige forståelser og prioriteringer af, hvad der er relevant og vigtig viden. Men min afhandling viser netop, at kommunikation, samarbejde og vidensdeling mellem uddannelsessted og praktiksted kan skabe bedre sammenhæng mellem teori og praksis for de studerende,” siger Trine Kløveager Nielsen.

Afhandlingens empiriske grundlag

Afhandlingens datagrundlag udgøres af den eksisterende empiriske forskning fra 1995-2010, som undersøger strategier, der medvirker til at skabe sammenhæng mellem teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne. I alt 4522 referencer er gennemgået. Af disse indgår 92 unikke studier i en kortlægning af forskningen, mens 61 indgår i forskningssyntesen.

Afhandlingen udlånes på AU Library

Om Trine Kløveager Nielsen

Trine Kløveager Nielsen er cand.pæd. i pædagogisk psykologi. Hun har skrevet sin ph.d.-afhandling ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, hvor hun har indgået i Skoleforskningsprogrammet og projektet Brobygning mellem teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne. Hun er ansat ved Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning.

Kontakt

Trine Kløveager Nielsen
E-mail: tkn@dpu.dk
Tlf.: 2671 8607

 

Livslang Læring, Videregående uddannelse, Læreruddannelse/profession, Didaktik, Pædagoguddannelse/profession