DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Professionelt opbrud

Artikel fra magasinet Asterisk fra DPU, Aarhus Universitet, nr. 85 fra marts 2018 om viden på spil.   Hvordan bliver professionerne andet og mere end agenter for velfærdsstatens politiske strategier? To forskere kommer med bud på, hvordan professionerne kan etablere en ny form for autonomi og samtidig udøve professionel dømmekraft.

12.03.2018 | Maj Juni

De velfærdsprofessionelle har mistet autonomien i dens oprindelige form, men ikke nødvendigvis den professionelle autoritet og dømmekraft. Et af de store spørgsmål i dag er, om professionerne kan og skal være mere og andet end agenter for velfærdsstatens politiske strategier. Og om de kan etablere en ny form for professionel autonomi. Asterisk har bedt to forskere komme med et bud på, hvor velfærdsprofessionerne står i dag, og hvordan de er kommet dertil.

Asterisk 85, Læreruddannelse/profession, Pædagoguddannelse/profession, Uddannelsespolitik,samfund/samtid