DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Professionelt ledede gymnasier mindsker frafald

Professionelle bestyrelser og målrettede strategier er med til at skabe velfungerende gymnasier, hvor flere elever gennemfører og får højere karakterer. Det viser en undersøgelse, som Anvendt Kommunal Forskning (AKF) og Center for Strategisk Uddannelsesforskning ved Aarhus Universitet står bag.

15.12.2011

Undersøgelsen bygger på studier af otte gymnasier i hovedstadsregionen, som klarer sig godt i forhold til at fastholde elever og sikre dem høje karakterer ved afgangseksamen. Professor ved Aarhus Universitet og leder af Center for Strategisk Uddannelsesforskning Niels Egelund ser en tydelig tendens blandt de gymnasier, forskerne har undersøgt. 

”Hvis rektor og bestyrelse har et professionelt samarbejde, hvor rektor fungerer som en slags administrerende direktør, ser det ud til at have en positiv virkning på hele gymnasiet. En klar strategi, som ledelse og lærere bakker op om, giver både engagerede lærere og motiverede elever,” siger Niels Egelund. 

Klasseloft tager penge fra individuelle tiltag

Undersøgelsen peger på, at de individuelle tiltag virker, hvis de er tænkt ind i det enkelte gymnasiums samlede strategi. Niels Egelund er dog bekymret for, at der på sigt ikke bliver råd til at give den enkelte elev så megen opmærksomhed, nu hvor Undervisningsministeren vil holde klassekvotienten på max 28 elever pr. klasse. 

”Det står helt klart, at de individuelle tiltag over for de svage elever virker. Men de er dyre, og pengene skal hentes et sted. Når loftet for klassekvotienten lyder på 28 elever, bliver der ikke råd til ret mange individuelle tiltag, og så stiger frafaldet. Her skal vi sammenholde resultaterne fra denne rapport med en tidligere undersøgelse fra august, der viser, at der ikke er nogen direkte sammenhæng mellem klassestørrelse og frafald,” pointerer Niels Egelund. 

Læs rapporten  

For yderligere kommentarer kontakt

Niels Egelund, Center for Strategisk Uddannelsesforskning: E-mail: egelund@dpu.dk; tlf:  4029 1669 

Fakta om undersøgelsen

  • Undersøgelsen er udarbejdet for Region Hovedstaden og bygger blandt andet på observation og interview på fire almene gymnasier, to handelsgymnasier og to tekniske gymnasier i hovedstadsregionen.
  • Gymnasierne er udvalgt på baggrund af en forundersøgelse foretaget af AKF, som udpeger gymnasieskoler, der præsterer højt i forhold til elevernes afgangskarakterer og/eller fastholdelse af elever over en årrække.
  • Niels Egelund fra Center for Strategisk Uddannelsesforskning og Jill Mehlbye fra AKF har udarbejdet undersøgelsen for Region Hovedstaden.
EDU, Ledelse, Ungdomsuddannelse