DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ph.d.-studerende ved Arts får EliteForsk-rejsestipendie

Nis Langer Primdahl, der er ph.d.-studerende ved DPU, er en af modtagerne af årets EliteForsk-rejsestipendier. Han forsker i brugen af kontemplative praksisser som mindfulness, meditation og yoga i skolesammenhænge.

28.02.2020 | Knud Holt Nielsen

I de seneste fem år er brugen af mindfulness, yoga og andre kontemplative indsatser steget eksplosivt i de danske skoler. Det er fokus for Nis Langer Primdahls ph.d.-projekt.

Selvom de fleste har en idé om, hvad mindfulness går ud på, hersker der hverken i forskningslitteraturen eller blandt praktikere enighed om, hvad det konkret indebærer, og hvad formålet er, når man fra politisk side ønsker at øge udbredelsen i den danske folkeskole.

Det betyder, at mindfulness som forskningsgenstand kan være vanskelig at håndtere, men samtidig åbner det også for spørgsmålet om, hvad der konkret finder sted i klasseværelset, når en pædagog eller lærer eksempelvis arbejder med åndedrætsøvelser. Et spørgsmål, som i dansk kontekst endnu ikke er besvaret. Et af formålene for Nis Langer Primdahls ph.d.-projekt er således at undersøge, hvilke pædagogiske motiver, eksempelvis stresshåndtering eller eksamensforberedelse, der ligger til grund for arbejdet med mindfulness i undervisningssammenhænge, og hvordan ideer, idealer og normative forestillinger om selvet, nærvær og tidslighed indgår i dette arbejde. 

Om Nis Langer Primdahl og EliteForsk-rejsestipendiet

Nis Langer Primdahl har en dobbelt baggrund i filosofi og sociologi, og der er tale om et projekt, der trækker på forskning fra både USA, Storbritannien og Irland. I den faglige indstilling peger dekan Johnny Laursen på, at Nis Langer Primdahl har udvist et stort forskerpotentiale og ikke mindst evner for at tænke på tværs af de traditionelle skel mellem human-, social- og naturvidenskaberne.

EliteForsk-rejsestipendiet er på 200.000 kr. og blev uddelt den 27. februar af Uddannelses- og Forskningsministeriet. I alt tre ph.d.-studerende fra AU er blandt modtagerne i år. Formålet er at give landets mest talentfulde forskerstuderende mulighed for at rejse ud og etablere relationer i internationale forskningsmiljøer. Samtidig skal midlerne bidrage til at synliggøre stipendiemodtagerne som rollemodeller for andre unge, der ønsker at tage en forskeruddannelse.

Arts, Priser