DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Pædagogisk skoleledelse fremmer elevers indlæring

Pædagogisk skoleledelse har stor betydning for elevers indlæring og trivsel. Det drejer sig ikke kun om faglige færdigheder, men også om at kunne opbygge tillidsvækkende relationer til eleverne. Det slår et nyt systematisk review fra New Zealand fast.

28.09.2010 | meth

 

Af Michael Søgaard Larsen og Mette Thornval

Jo flere kompetencer inden for undervisning og læring den pædagogiske leder besidder, des mere lærer eleverne. Det er det helt overordnede budskab i et nyt systematisk review om pædagogisk skoleledelse fra New Zealand.  Men, slår undersøgelsen fast, effektiv pædagogisk ledelse kræver ikke kun et indgående kendskab til undervisnings- og indlæringsformer. Det kræver også indgående kendskab til betydningen af et effektivt skole-hjem-samarbejde, og hvordan man fremmer dette samarbejde - også selvom der er forskellige opfattelser af det pædagogiske klima i skolen og i hjemmet.

Det systematiske review har set på 134 internationale studier og kan ud fra dette store materiale pege på, hvilken viden, hvilke færdigheder og hvilke prioriteringer skoleledelsen bør være i besiddelse af. Undersøgelsen identificerer og forklarer også konkrete metoder til at udvikle skoleledelse. Resultaterne i denne undersøgelse kan derfor anvendes af ledere på deres egne skoler i at støtte og udvikle de kvaliteter af lederskab, som vil forbedre elevernes succes.

Eksempler på ledelsesanvisninger
Men hvilke metoder peger undersøgelsen så på? Undersøgelsen fremhæver blandt andet, at en leder skal opsætte klare mål og forventninger, og det kræver, at lederen kan tydeliggøre vigtigheden af at nå målene, kan sikre, at målene er entydige og klare og kan få medarbejderne til at "committe" sig til de opsatte mål.

Lederskab udøves også ved at fordele ressourcerne strategisk. Det vil sige at lederen har klare kriterier, der er afstemt efter de pædagogiske mål og samtidig kan sikre en vedvarende finansiering til de pædagogiske prioriteter.

En leder skal kunne planlægge, koordinere og evaluere undervisningen og pensum ved at fremme kollegiale diskussioner om undervisning, og hvordan det påvirker elevernes præstationer, ved at yde et aktivt tilsyn og koordinering af undervisningen, ved at observere i klasseværelser og give feedback til lærerne og ved at sikre et systematisk tilsyn med elevernes udvikling og anvendelse af testresultater.

Lederen skal fremme og deltage i lærernes læring og udvikling ved at sikre et intensiv fokus på undervisnings-læring forhold, ved at fremme det kollektive ansvar og ansvarlighed for de studerendes resultater og trivsel, ved at give nyttige råd om, hvordan man løser undervisningen problemer.

Lederen skal også sikre et velordnet og støttende miljø ved at beskytte undervisningstid, sikre ensartede rutiner og ved at identificere og løse konflikter hurtigt og effektivt.

Skolelederen skal også kunne opbygge relationer
Derudover peger undersøgelsen på, at skoleledere skal kunne opbygge tillidsrelationer, hvis de skal forbedre og fastholde et højt niveau for undervisning og indlæring. Kompetente ledere, der respekterer andre og viser hensyn, har integritet og er troværdige.

Skoleledelse skal ifølge undersøgelsen ses som funktion. Det er urealistisk at forvente, at en enkelt leder besidder alle egenskaber på et tilstrækkeligt højt niveau. Derfor er det vigtigt, at skolen som institution kan få adgang til disse funktioner, enten internt på skolen eller eksternt. Undersøgelsen har derfor betydning for ledelsesudvikling og for udvikling af værktøjer, der kan støtte skolelederne i de udfordringer, de møder på deres vej.

Allerede kendte resultater i Danmark
"Der er meget forskning og meget litteratur om pædagogisk ledelse, men kun en lille del fokuserer på forholdet mellem ledelse og elevernes resultater. Derfor er dette nye review meget  interessant," siger direktør Sven Erik Nordenbo, der peger på, at resultaterne bekræfter allerede evidensbaseret viden fra Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning om, at skolelederne faktisk kan gøre en forskel for elevernes præstationer og trivsel.

Dansk Clearinghouse offentliggjorde i sommer en stor undersøgelse, der påviste 11 forhold, der har betydning for elevernes læring. Også denne undersøgelse slog fast, at ledelsens færdigheder i fag og undervisningsmetode har betydning for elevernes indlæring.  Jo bedre lederen kan vejlede læreren om disse forhold, jo mere lederen kan involvere lærerne og jo mere lederen har en stil, der er understøttende og lighedsorienteret i stedet for dirigerende og restriktiv, des mere lærer eleverne. Det påvirker også elevernes indlæring, hvis lederen er "ressourceunderstøttende", det vil sige kan hjælpe med at fremskaffe det rigtige undervisningsmateriale og rådgive om undervisningsindhold.

Læs hele reviewet: School Leadership and Student Outcomes: Identifying What Works and Why Best Evidence Synthesis (2009) Viviane Robinson, Margie Hohepa, Claire Lloyd. The University of Auckland, New Zealand. Udgivet af Iterative Best Evidence Synthesis Programme, educationcounts.gov.nz/goto/bes. New Zealand. www.educationcounts.govt.nz/publications/series/2515/60169/60170

Læs også undersøgelse fra Dansk Clearinghouse: http://www.dpu.dk/site.aspx?p=10586&newsid1=10892

Læs mere om skoleledelse på http://www.dpu.dk/site.aspx?p=15760 

63:Clearinghouse evidensbasen, Grundskole, Ledelse, Ungdomsuddannelse