DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Pædagogernes øgede administrationsbyrde har betydning for børns leg og læring

Førskolen som læringsarena har svære vilkår, blandt andet fordi pædagogerne har fået mere administrationsarbejde. Det viser et af de omtalte forskningsprojekter i årets forskningskortlægning fra Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning.

10.05.2011 | Mette Thornval

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning har kortlagt forskningen inden for førskoleområdet i 2009. Forskningskortlægningen er den fjerde i rækken inden for dette område. Blandt årets mere interessante forskningsprojekter, kan vi blandt andet pege på, at de negative konsekvenser af pædagogers øgede administrationsbyrde som følge af decentralisering, begynder at slå igennem. Det kan synes paradoksalt i forhold til det intensiverede fokus på læreplaner og førskolen som skoleforberedende institution. Forskningskortlægningen viser også, hvordan børnenes medbestemmelse og inddragelse, ligestilling og demokratiske værdier er blevet en integreret del af førskolens hverdag.

I forhold til førskolen som læringsarena viser flere studier, at pædagogerne må lægge vægt på, hvordan børnenes interesser inddrages og fungerer som afsæt for pædagogiske situationer, hvor leg og læring tænkes integreret. Det stiller krav til pædagogerne om både at kunne lytte til og støtte op om børnenes egne initiativer og være mere direkte deltagende i at skabe fælles læringsmuligheder og inddrage børnene heri. Studierne af børns leg giver et godt indblik i børns legemuligheder i førskolen.

En stor andel af studierne fokuserer på børns læringsmuligheder i institutionen. Det gælder fx pædagogernes betydning i forhold til at strukturere læringsmuligheder for børn i pædagogiske situationer, børnenes interesser og perspektiver i forhold til at skabe optimale læringsmuligheder. Studierne fokuserer hovedsaligt på samspillet mellem pædagog og barn i læringssituationer, og ikke på børnenes indbyrdes samspil som læringspotentiale.

Fakta om undersøgelsen
Denne undersøgelse er udført af Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning som et samarbejdsprojekt med Danmarks Evalueringsinstitut. Projektet støttes desuden af Det Kongelige Kunnskapsdepartementet i Norge og Skolverket i Sverige.

Indholdet af årets forskning formidles i seks temaer: Leg og læring i hverdagslivet, børns udvikling og kompetencer, udsathed, sociale forskelle, in/eksklusion og daginstitution, køn og ligestilling, planer for førskolen i stat og kommuner og endelig det fysiske miljø.

Forskningskortlægning og forskervurdering af skandinavisk forskning i institutioner for de 0-6årige angår forskningen fra året 2009 og er den fjerde i rækken af forskningskortlægninger. De tre tidligere kortlægninger behandler forskningen fra 2006, 2007 og 2008. Tilsammen har de fire årgange i alt genbeskrevet og vurderet over 200 videnskabelige værker, og det giver en ganske unik oversigt over skandinavisk førskoleforskning. Derfor bliver der nu etableret en database med  al den forskning, som vi hidtil har gennemgået. Den vil kunne blive en vigtig brik i fremtidens forskningsformidling til praktikere, administratorer og politikere. Databasen forventes at være klar i efteråret og er finansieret af Danmarks Evalueringsinstitut.

Læs mere om forskningsresultaternes møde med praksis i magasinet Bakspejlet og i webartikler, der udgives af Danmarks Evalueringsinstitut.

Hent Forskningskortlægning og forskervurdering af skandinavisk forskning i året 2009 i institutioner for de 0-6 årige (førskolen)

Yderligere oplysninger
Lektor Michael Søgaard Larsen, T: 8716 3727, M: 26710147, E: msl@dpu.dk

75:Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, Førskole, Pædagoguddannelse/profession