DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyt strategisk partnerskab skal fremme børn og unges trivsel og viden om sundhed

DPU, Aarhus Universitet og University College Syddanmark har indgået et strategisk partnerskab, der skal fremme læring om sundhed på skoler, i daginstitutioner og på ungdomsuddannelser. Partnerskabet kobler forskning og praksis og giver Danmark en unik mulighed for at indtage en international førerposition inden for sundhedspædagogisk forskning og udvikling.

11.04.2011 | Mathilde Weirsøe

Forskningsrogrammet for Miljø- og Sundhedspædagogik ved DPU, Aarhus Universitet og Videncenter for Sundhedsfremme, ved University College Syddanmark går sammen i et nyt partnerskab for sundhedspædagogik og sundhedsfremme.  

Formålet med partnerskabet er at udvikle pædagogiske metoder, der styrker lærere og pædagogers - og dermed i sidste ende børn og unges - viden om sundhed. Det skal bl.a. ske ved at styrke forbindelsen mellem forskning og praksis og mellem forskning og uddannelse af lærere og pædagoger.

"Partnerskabet danner et forskningsmiljø med en stærk relation til de arenaer, hvor børn og unge befinder sig. Samarbejdet mellem praksis og forskning sikrer, at de sundhedspædagogiske metoder og tilgange, vi sætter i gang ude i praksis, er virkelighedsnære og tager højde for den viden og de behov, der er ude på skoler, daginstitutioner og på landets ungdomsuddannelser," udtaler videncenterleder Børge Koch fra University College Syddanmark.

Partnerskabet vil påvirke det politiske niveau
DPU, Aarhus Universitet, bidrager med forskningsmæssige erfaringer fra nationalt og internationalt samarbejde og sikrer en systematisk forskning og erfaringsopsamling. Denne viden skal implementeres i praksis på skoler, daginstitutioner og på landets ungdomsuddannelser. Men den skal også skabe grobund for politiske beslutninger.

"Vi har målrettet fokus på at påvirke det politiske niveau – både nationalt og i EU. Det gør vi ved at skabe viden om sammenhængen mellem pædagogiske processer og børn og unges kompetencer inden for sundhed og trivsel, så beslutningstagere i Danmark og resten af EU kan basere deres politik på en nuanceret og forskningsbaseret viden om hvad, der virker i praksis," udtaler professor (mso) og programleder Venka Simovska, DPU, Aarhus Universitet.

Danmark skal helt i front
Med centrale poster i det europæiske skolesundhedsnetværk, SHE-netværket, har begge hovedaktører i aftalen, professor Venka Simovska og videncenterleder Børge Koch, en platform for europæiske samarbejdsprojekter.

"Vores internationale netværk gør det muligt at inddrage erfaringer fra hele EU. Det øger den samlede mængde af viden, som vi trækker på, når vi i fremtiden skal skabe gode og frugtbare læringsmiljøer, dér hvor børnene befinder sig til dagligt. Med den viden i ryggen og vores nye partnerskab, der kobler praksis og forskning i innovative miljøer, er vores mål, at Danmark trækker i førertrøjen på det sundhedspædagogiske felt og kommer helt i front på den internationale bane," udtaler Venka Simovska.  

Kontakt
Venka Simovska, professor, mso, og programleder for forskningsprogrammet Miljø- og Sundhedspædagogik, DPU, Aarhus Universitet
e-mail:vs@dpu.dk; tlf. 88 88 91 16; mobil: 60 24 07 60

Børge Koch, leder af Videncenter for Sundhedsfremme, University College Syddanmark
e-mail:bfk@ucsyd.dk; mobil: 51 26 68 40.

72:Institut for Didaktik, Førskole, Grundskole, Ungdomsuddannelse, Sundhed/miljø
Tags: Sundhed, pædagogik, partnerskab, UCSSyddanmark