DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyt forskningsprojekt sætter fokus på unges uddannelsessucces i København

LEKS-Longitudinal 2012 er et delprojekt under projektet LEKS (Læring og Evaluering i de Københavnske Skoler), som siden 2004 har leveret følgeforskning til PISA-København 2004 og 2007. I LEKS-longitudinal følger forskerne den årgang københavnske elever, der afsluttede 9. klasse i folkeskolen sommer 2007, med fokus på de unges tilvalg, fravalg og frafald på ungdomsuddannelserne.

22.11.2012 | Mathilde Weirsøe

I rapporten sammenlignes:

  • læseresultater fra en årgang (PISA-København og afsluttende prøver)
  • udsagn fra unge fra årgangen om deres udbytte af grundskolen og deres faglige udfordringer i ungdomsuddannelsen gennem spørgeskemabesvarelser (gennemført december 2010)

med

  • deres uddannelsessituation og uddannelsesforløb 3½ år efter de gik ud af 9. klasse.

Undersøgelsen er gennemført af Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet i samarbejde med Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltning. Den følges op af en tilsvarende undersøgelse, som blev gennemført i efteråret 2012 på baggrund af oplysninger fra Danmarks Statistik om årgangens uddannelsessituation 4 ½ år efter, de gik ud af 9. klasse.

I rapporten finder man:

  1. Beskrivelser og analyser af årgangens uddannelsesforløb, herunder de unges studieskift, afbrud og eventuelt genoptag af en ungdomsuddannelse. Mønsteret er i systematiseret form opgjort for henholdsvis etsprogede og tosprogede elever, for henholdsvis drenge og piger og for de unge opdelt efter deres PISA-resultater i læsning.
  2. En frafaldsanalyse på erhvervsuddannelserne (EUD) sætter fokus på forholdet mellem de unge, der i december 2010 har afsluttet et grundforløb på EUD uden at komme videre, og de unge, der er fortsat på et hovedforløb. Der tages højde for køn, sprog, socioøkonomi og PISA-læsning.
  3. Statistiske analyser af årgangens uddannelsesforløb med inddragelse af køn, sprog, socioøkonomisk baggrund, resultater i læsning og matematik samt uddannelsesvalg efter 9. klasse
  4. Resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse gennemført i samarbejde med Danmarks Statistik, hvor de unge blandt andet er blevet spurgt dels om deres nuværende uddannelsessituation (i bred forstand), om de faglige – især læsemæssige – udfordringer, de har mødt sidenhen, og om deres erfaringer fra folkeskolen.

Resultaterne sammenholdes med henblik på at give et samlet billede af baggrunden for de forskellige mønstre i uddannelsesforløbene.

Læs rapporten

For mere information kontakt

Professor Peter Allerup
Mail: nimmo@dpu.dk
Mobil: 2165 3793

Professor Vibeke Hetmar
Mail: hetmar@dpu.dk
Mobil: 2630 6669

EDU, Grundskole, Livslang Læring, Ungdomsuddannelse, Internationale undersøgelser