DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyt forskningsnetværk kobler viden om teknologi og læring

Hvordan kan it understøtte og udfordre den pædagogiske og didaktiske praksis i daginstitutioner, i grundskolen og på ungdomsuddannelserne? Det var temaet for en konference på Aarhus Universitet den 14. maj. Konferencen var startskuddet for et nyt tværvidenskabeligt netværk, der samler ekspertviden inden for teknologi, didaktik og pædagogik.

15.05.2013 | Mathilde Weirsøe

 
Tirsdag den 14. maj var førende eksperter inden for teknologi, didaktik og pædagogik samlet til en konference på Aarhus Universitet, Campus Emdrup. Dagen bød på oplæg om de potentialer og udfordringer, der er forbundet med it i undervisning og pædagogik i daginstitutioner, skoler og på ungdomsuddannelser.

Ved konferencen mødtes en række forskningstraditioner - fra de primært fagdidaktiske til de primært teknologiske. Forskerne bød på korte oplæg som optakt til efterfølgende diskussion og debat på tværs af perspektiver og faglige afsæt.

Nyt netværk skal styrke udviklingen af it-didaktiske læremidler

Konferencen kredsede om tre perspektiver: Et institutionelt udviklingsperspektiv, et teknologiperspektiv og et fagdidaktisk perspektiv. Gennem de tre perspektiver satte forskerne fokus på de muligheder, udfordringer og dilemmaer, der er forbundet med it og læring.

Thomas Illum Hansen, der er leder af det nationale videncenter for læremidler, Læremiddel.dk, fremlagde på konferencen en programerklæring for et nyetableret netværk, AUUC, mellem Aarhus Universitet og en række University Colleges. Netværket skal styrke udviklingen af it-didaktiske læremidler ved at koble teknologiperspektivet med et didaktisk og et organisatorisk perspektiv.

”Det er helt afgørende at forstå digital teknologi i samspil med et didaktisk og et organisatorisk perspektiv, der opfatter brugen af teknologi som en integreret del af en innovativ undervisningskultur,” sagde Thomas Illum Hansen.

”Papiret er en fantastisk opfindelse”

Keynote speaker, professor Pierre Dillenburg fra Swiss Federal Institute of Technology i Lausanne i Schweiz, præsenterede salen for konkrete eksempler på, hvordan lærere ved hjælp af teknologien kan bringe virkeligheden ind i klasselokalet. Men teknologien kan ikke stå alene. Den skal netop kobles med de hjælpemidler vi allerede har i skolen, understregede professoren og fastslog: ”Papiret er en fantastisk opfindelse.” 

Han pointerede, at de teknologiske løsninger til klasserummet ikke kalder på de store ingeniørudregninger. Han introducerede salen for et par simple teknologiske løsninger, som bringer virkeligheden ind i klasselokalet og lærer eleverne at løse konkrete opgaver, de ellers først ville møde ude i praksis – f.eks. et interaktivt varehus, der træner elever i logistik og overblik.

Lyt også til kritik og tvivl

Fra Jeppe Bundsgaard, lektor i it didaktik ved Aarhus Universitet, lød der kritiske toner og en opfordring til at nedtone teknologientusiasmen en smule og fokusere lidt mere på den kritik og tvivl, der også er blandt lærerne.

”Selvom danske lærere er blandt dem i verden, der anvender it mest i undervisningen, så er der stadig et tomrum mellem det, der potentielt kan lade sig gøre med teknologien som didaktisk redskab, og det, der reelt sker ude i klasserne i dag. Det kalder på et større fokus på udvikling af digitale lærermidler, og på hvad lærerne egentlig skal kunne, når de trækker teknologien med ind i undervisningen,” lød det fra Jeppe Bundsgaard, der er en af initiativtagerne bag konferencen.

Hent power point præsentationer fra konferencen

Fra tirsdag d. 21. maj kan du se optagelser fra hele konferencen her på hjemmesiden

Læs magasinet Asterisk Skal vi skærme børnene – om generation touch

Se eller gense Asterisk debatarrangement Ja eller nej til iPads?

Læs relaterede nyheder fra Aarhus Universitet: Nyt partnerskab skal styrke børns og unges læring - Aarhus Kommune og Nyt partnerskab skal styrke børns og unges læring - Silkeborg Kommune 

Kontakt

Jeppe Bundsgaard, lektor ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet
E-mail:jebu@dpu.dk ; Tlf.: 3119 2607

Arts, Førskole, Grundskole, Ungdomsuddannelse, Didaktik, It/teknologi