DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ny undersøgelse: Det store flertal af eleverne på erhvervsskolerne er tilfredse med uddannelserne

En ny landsdækkende undersøgelse bryder med myten om, at de unge kun vælger erhvervsuddannelserne, fordi de ikke tror, de kan klare gymnasiet.

08.02.2010 | ibje

To tredjedele af de 7.000 elever, undersøgelsen omfatter, giver udtryk for, at de ikke var i tvivl om, at en erhvervsuddannelse var den rette uddannelse for dem. Selv blandt de elever, som var i tvivl om de skulle tage en erhvervsuddannelse udtrykker 82 procent tilfredshed med uddannelsen, og blandt de som var sikre i deres valg, er hele 95 procent tilfredse med uddannelsen.

Undersøgelsen omfatter elever på fire forskellige erhvervsuddannelsers grundforløb. Det drejer sig om Bygge og anlæg, Mad til mennesker, Medieproduktion og det merkantile grundforløb. Undersøgelsen er foretaget af Center for Ungdomsforskning (CeFU) ved Institut for Pædagogik, DPU, Aarhus Universitet i samarbejde med tekniske og merkantile erhvervsskoler.

Videnskabelig medarbejder på undersøgelsen Arnt Louw Vestergaard fra CeFU, DPU, Aarhus Universitet, siger:
"Når man spørger de unge selv, så er der tre ting, de lægger vægt på, når de fortæller om valget af en erhvervsuddannelse. Det handler for det første om, at de får mulighed for at beskæftige sig med det, som interesserer dem mest. For det andet at de får mulighed for at lave det, de er bedst til. Og for det tredje er det vigtigt for dem, at man kan etablere sig som selvstændig erhvervsdrivende."  

Og elevernes positive anmeldelser af erhvervsuddannelserne stopper ikke her. Elevernes glæde over uddannelsen handler ikke kun om, at de får lov til at bruge hænderne. Eleverne udtrykker også  tilfredshed med, at der både er teori og praksis i uddannelserne.

Videnskabelig assistent Rikke Brown fra CeFU, DPU, Århus Universitet, fortæller:
"Eleverne stiller både teoretiske og praktiske krav til lærerne. Det er ikke i orden, at lærerne kun har håndelaget i orden."

Undersøgelsen viser, at 96 procent af eleverne mener, det er vigtigt, at lærerne er gode til det praktiske, men næsten lige så mange, nemlig 95 procent, vil også have at lærerne er gode til teorien. Og påpeger Rikke Brown: "Overraskende nok vil de fleste elever hellere have ren teori og derefter prøve sig frem i praksis end at prøve praksis først for derefter at få teorien puttet på."

Tilfredsheden med uddannelserne er med andre ord høj, men de elever som har fundet en praktikplads er generelt mere tilfredse med deres uddannelse.  Der viser sig i form af deres glæde ved at gå i skole og motivationen ved at følge ordentlig med i uddannelsen.

 

Yderligere oplysninger

Center for Ungdomsforskning
Institut for Pædagogik
DPU, Aarhus Universitet.

Videnskabelig asistent Rikke Brown, CeFU
Mail: rbr@dpu.dk
Telefon: 8888 99 89 / 2390 0305

Videnskabelig assistent Arnt Louw Vestergaard, CeFU
Mail: arl@dpu.dk
Telefon: 8888 9920 / 3195 4530

Læs også notatet: Elever og interesser på erhvervsuddannelserne.

3:Nyhed, 42:Forside, Erhvervsuddannelse