DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ny professor i specialpædagogik ved DPU, Aarhus Universitet

Susan Tetler er blevet udnævnt til ny professor MSO ved Institut for Læring ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet. Den 2. februar holder hun sin tiltrædelsesforelæsning ved DPU, Aarhus Universitet. Hun har i flere år forsket i inkluderende processer for børn med specialpædagogiske behov.

31.01.2011

Et omdrejningspunkt for Susan Tetlers forskning er, hvordan et læringsmiljø bedst muligt kan imødekomme de enkelte børns særlige behov. En central problemstilling er, hvad der karakteriserer inkluderende læringsfællesskaber, og på hvilken måde det får betydning og mening for disse børns læring og udvikling.

Susan Tetler er leder af forskningsprogrammet Social- og Specialpædagogik i inkluderende perspektiv (SSIP) ved DPU, Aarhus Universitet, og hun var i 2003 ansvarlig for etablering af Masteruddannelsen i specialpædagogik ved DPU, som hun indtil 2008 har været koordinator for.

Susan Tetler (61 år) var oprindeligt uddannet lærer fra Blågård seminarium i 1973, og i 1990 gennemførte hun Speciallæreruddannelsen ved Danmarks Lærerhøjskole efterfulgt af en kandidatgrad i Almen Pædagogik. Efter en periode som forskningsadjunkt blev hun Ph.d. ved DPU i år 2000, hvor hun siden har været lektor.

Igennem årene har Susan Tetler bidraget med artikler til en lang række antologier samt danske og internationale tidsskrifter. Senest har hun i 2009 redigeret antologierne Effekter af specialundervisningen sammen med Niels Egelund og Specialpædagogik i skolen sammen med Søren Langager.

Udover sit mangeårige engagement ved DPU er Susan Tetler gæsteprofessor ved Malmö Högskola og bestyrelsesmedlem i Dansk Netværk for Handicapforskning (NNDR.dk).

49:Tema: Socialpædagogik, Inklusion/specialpædagogik