DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ny professor forsker i muligheder for at bryde den sociale arv

Charlotte Ringsmose er udnævnt til ny professor MSO ved Institut for Læring ved DPU, Aarhus Universitet. Hun har i flere år forsket i pædagogiske miljøers forebyggende muligheder knyttet til social arv og dagtilbud, samt social arv og skolen. 29. oktober holder hun sin tiltrædelsesforelæsning.

15.10.2010 | khni

Et centralt omdrejningspunkt for Charlotte Ringsmoses forskning er læringsmiljøets betydning for mønsterbrud i et kontinuum mellem dagtilbud og skole, og fra den tidlige barndom og op gennem skoleforløbet. Børn fra ressourcesvage familiebaggrunde er i højere grad problemdefinerede allerede før skolen. Det fortsætter gennem skoleforløbet og sådan set også videre i uddannelsessystemet. Som udgangspunkt er der ulighed i hele forløbet, og indsatserne i dagtilbud og skole har ikke ændret på mønstrene. Forskningsprojekter viser imidlertid, at det er muligt at bryde mønstrene fra en ressourcesvag familiebaggrund gennem indsatser i dagtilbud og skole.

I øjeblikket arbejder Charlotte Ringsmose i to forskningsprojekter om dette: Læring og Udvikling i Daginstitutioner (LUDVI-projektet) og 'Højt præsterende skoler', der er et opfølgende projekt på projektet "De gode eksempler" fra 2004. Charlotte Ringsmose har yderligere været involveret i et forskningsprojekt om kammeratskabseffekter, der undersøgte betydningen af, hvem man går i klasse med. Og endelig et tilsvarende projekt i den kvalitative opfølgning på PISA København (LEKS-projektet).

Charlotte Ringsmose var oprindeligt uddannet som både lærer og merkonom i organisation, før hun startede på kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi ved den daværende Danmarks Lærerhøjskole. I 1997 blev hun Cand. Pæd. Psych og har siden 1999 været autoriseret psykolog. I 2002 blev hun tildelt ph.d.-graden ved Danmarks Pædagogiske Universitet med en afhandling om specialundervisning for voksne udviklingshæmmede. Siden blev hun ansat som først adjunkt og siden lektor ved DPU, AU.

Charlotte Ringsmose er forfatter af en lang række artikler i antologier og danske og internationale forskningstidsskrifter og hun er desuden redaktør for Pædagogisk Psykologisk tidsskrift samt for tidsskriftet Kognition og Pædagogik. I 2008 modtog Charlotte Ringsmose legat for sin forskning fra Valborg og Ingrid Larsens Fond. Legatet kan ikke søges. Det uddeles årligt til en kvinde der driver interessant forskning.

Læs mere

Asterisk nr. 47 - Skolen starter da i børnehaven

 

Interview med Charlotte Ringsmose om LUDVI-projektet: Skolen starter da i børnehaven
Artikel i magasinet Asterisk 47, 2009

3:Nyhed, 41:Intranet, 42:Forside, 73:Institut for Læring, Grundskole, Dagtilbud, Social udsathed/arv