DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Når det gør ondt at gå i skole

Hvad er det mon for en forskning, der ligger til grund for beslutningen om at straffe familierne økonomisk, når børn har langvarige problemer med fravær – også kaldet skolevægring?

13.09.2019 | Frederikke Skaaning Knage, ph.d.-studerende ved DPU, Aarhus Universitet

Der findes ingen simple årsagsforklaringer på børns langvarige skolefravær. I dag forsøger vi at løse fraværsproblemer med økonomiske sanktioner rettet mod familien. Men når vi på den måde straffer familien, forstærker vi i værste fald problemet, argumenterer DPU-forsker Frederikke Skaaning Knage.

Asterisk 91, Grundskole, Trivsel og omsorg, Uddannelsespolitik,samfund/samtid, Familie, opdragelse, hverdagsliv, Forældre/Forældresamarbejde, Sundhed/miljø, Social udsathed/arv