DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Mindeord for professor emeritus Peter Kemp

Professor emeritus ved DPU, Aarhus Universitet, Peter Kemp døde lørdag den 4. august.

08.08.2018 | Lise Wendelboe

Professor emeritus ved DPU, Aarhus Universitet, Peter Kemp døde lørdag den 4. august. Peter Kemp var institutleder for Institut for Pædagogisk Filosofi i perioden fra 2001 til 2005 samt professor fra 2002 indtil sin pension i 2007.   

Peter Kemp var som professor og intellektuel engageret hele livet igennem. I den forstand var han uden tvivl en person med sager værd at kæmpe for – værd at engagere sig i. Det var i bedste intellektuelle forstand til inspiration, til strid – og til tider irritation, men aldrig – aldrig – ligegyldigt. Han var i sandhed en markant skikkelse, og hans utrættelige engagement og kompromisløse tænken vil blive savnet.

Som det vil være mange bekendt, var Peter Kemp ikke alene et menneske, der mødte verden med sit karakteristiske ’fægtende’ engagement; han studerede og beskrev også til stadighed det engagerede menneske – og ikke mindst hvad, der var værd at engagere sig. Og som få akademikere var han ikke blot en tydelig stemme på instituttet og i universitetsverdenen, men deltog i et betydeligt omfang i den offentlige debat.

I 1973 blev Peter Kemp dr. theol. fra Københavns Universitet på afhandlingen Théorie de l'Engagement. Anden del blev oversat og foreligger i en dansk version – Engagementets poetik – fra 1974.

I et interview med titlen ”Engagement handler om at pantsætte” til universitetsmagasinet Asterisk tilbage i 2004 præciserede Peter Kemp, at hans afhandling ikke handlede om – i lyset af 68-oprøret – det politiske engagement, men om menneskets eksistentielle engagement. Hermed ville han pege på, at han ikke forstod – og måske heller ikke helt havde forståelse for – indholdet af protesterne i 68-oprøret. Ikke fordi verden ikke havde problemer; de var blot nogle andre og større end dem, som andre på daværende tidspunkt lige kunne få øje på.

Så med Peter Kemp fik vi øje for andre og større problemer. I begyndelsen af 00’erne annoncerede han for eksempel, at den virkelige dannelse er dannelsen til verdensborger. Et forsknings- og pædagogisk projekt som han siden engagerede sig stærkt i nationalt, internationalt og globalt. Peter satte sig i pant til et intellektuelt verdensengagement. Han var gennem sit intellektuelle liv god til at slå alarm, når han mente, at der kun var ganske få – eller måske slet ingen – der så, hvor de alvorlige problemer var. Det var hans engagement. Det vil vi huske og savne ham for. 

Æret være hans minde.

Claus Holm & Oliver Kauffmann
Institutleder og afdelingsleder,
DPU, Aarhus Universitet

Navne