DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Livsduelighed på skoleskemaet – Hvad, hvorfor og hvordan?

Ph.d.-forsvar ved cand. pæd. i pædagogisk psykologi Louise Tidmand.

30.01.2020 | Lise Wendelboe

Dato fre 14 feb
Tid 13:00 16:00
Sted Lokale D174, DPU, Aarhus Universitet, Tuborgvej 164, 2400 København NV

(Dørene lukkes præcist)

Bedømmelsesudvalg:

  • Lektor Tatiana Chemi, Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet
  • Professor Lena Boström, Avdelningen för Utbildningsvetenskap, Mittuniversitetet
  • Lektor emeritus Poul Nissen, DPU, Aarhus Universitet (formand)

Hovedvejleder:

  • Lektor Frands Ørsted Andersen, DPU, Aarhus Universitet


Forsvaret ledes af lektor Karen Valentin, DPU, Aarhus Universitet


Afhandlingen ligger til gennemsyn hos DPU, Tuborgvej 164, bygning A, lokale 307e sekretariatet.


Af praktiske grunde bedes man tilmelde sig.

TILMELDING


Ph.d.-forsvar