DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Læringsspil trækker virkeligheden ind i klasselokalet

Læringsspil engagerer eleverne og udfordrer dem til at reflektere og tænke globalt. Spilbaseret undervisning skaber interaktivitet og nærvær, når eleverne agerer som realistiske eller historiske figurer. Og så åbner spillene for nye læringstilgange og undervisning på flere niveauer, så både fagligt svage og stærke elever tilgodeses. I denne uge samles godt 100 forskere på DPU, Aarhus Universitet, for at diskutere, hvad læringsspil kan og skal i undervisningen.

20.10.2010 | mawei

 

Den 21. og 22. oktober er DPU, Aarhus Universitet, vært for en internatonal konference om læringsspil - 4th European Conference 2010 on Games Based Learning - hvor godt 100 forskere mødes for at diskutere læringspotentialet i spilbaseret undervisning. Bag konferencen står forskere fra projektet Serious Games on the Global Market Place, under forskningsprogrammet Medier og it i et læringsperspektiv ved DPU, Aarhus Universitet.

Ifølge forskerne er den store styrke ved læringsspil, at de trækker virkeligheden helt ind i klasselokalet og på den måde skaber engagement, nærvær og interaktivitet blandt eleverne.

"Når 8.-9. klasseselever spiller læringsspillet Global Conflicts, er de dybt engagerede i forhold til at løse deres opgave som journalister i Mellemøstkonflikten. Spillet udvider deres globale forståelse og udfordrer dem til at reflektere og forholde sig til deres egne værdier og holdninger. På den måde kan spillet skabe indlevelse i komplekse scenarier, som ellers ikke er tilgængelige i undervisningen. Det samme gør sig gældende, når læringsspil anvendes i historieundervisningen. Her føres eleverne ind i et middelalderligt univers, hvor de skal identificere sig med en figur, der levede på den tid," siger Thorkild Hanghøj, der forsker ved forskningsprogrammet 'Medier og it i et læringsperspektiv' på DPU, Aarhus Universitet, og som er en af hovedtalerne på konferencen.   

Læringsspil imødekommer den enkelte elev
Birgitte Holm Sørensen, der er professor på DPU, Aarhus Universitet, ser en række didaktiske fordele ved læringsspil, fx at det giver mulighed for undervisningsdifferentiering.

"Læringsspil åbner for, at eleverne kan lære på forskellige niveauer. Det vil sige, at læringsspillet bliver et konkret redskab for læreren til at møde den enkelte elev, dér hvor han eller hun er. Fagligt stærke elever kan blive udfordret til at skrive svære og lange tekster, mens svagere elever kan finde sig til rette på et niveau, der passer dem," siger Birgitte Holm Sørensen.   

Samtidig peger forskerne på, at læringsspil åbner for en større bredde i læringstilgange. Og det skaber et større læringspotentiale end normal klassseundervisning.

"Læringsspil imødekommer det faktum, at ikke alle elever lærer bedst ved at læse i en bog. Nogle børn lærer bedst ved at se et scenarie eller en situation for sig - den visuelle læringstilgang. Andre ved at tale og diskutere i grupper. Andre igen ved at lytte eller ved at se animationer af virkeligheden eller ved at agere virkelighedstro figurer. Gode læringsspil rummer alle elementer og favner derfor i princippet alle elever netop ved at anerkende, at børn og unge lærer forskelligt,"  siger Thorkild Hanghøj.

En udfordring for lærerne
Men trods stor begejstring for læringsspil peger danske og internationale undersøgelser på, at lærerne stadig har problemer med den didaktiske organisering, når de tager læringsspil ind i undervisningen. Derfor mener forskerne, at læringsspil også skal spille en større rolle i undervisningen på læreruddannelsen.

"Det er stadig en udfordring for lærerne at finde ud af, hvordan de kan udnytte potentialet i læringsspil fuldt ud. Derfor skal vi også have mere fokus på læringsspil på læreruddannelserne, så lærerne er klædt bedre på til at implementere læringsspil som et effektivt redskab i deres undervisning," siger Birgitte Holm Sørensen. 

Fakta
Konferencen 4th European Conference 2010 on Games Based Learning finder sted på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet, i København, torsdag d. 21. og fredag d. 22. oktober 2010. 

Konferencen er en forskningskonference. Journalister er velkomne, og der er mulighed for at interviewe key note speakers fx Suzanne Castell, fra Fraser University, Canada eller Thorkild Hanghøj, DPU, Aarhus Universitet.  
 

 

Læs mere om konferencen 4th European Conference 2010 on Games Based Learning

Læs mere om Serious Games on the Global Market Place

Kontakt
Birgitte Holm Sørensen Tlf:8888 9836; mobil: 2688 5610; e-mail: birgitte@dpu.dk
Thorkild Hanghøj Tlf: 8888 9975; mobil: 5172 8367; e-mail: tha@dpu.dk  

3:Nyhed, 41:Intranet, 42:Forside, 72:Institut for Didaktik, Grundskole, It/teknologi