DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Læringsspil om sund mad

25.09.2006 | jaal

I den kommende tid tester en gruppe gymnasieelever et nyt læringsspil, der skal øge deres interesse for naturvidenskab – og gøre dem i stand til at træffe mere kvalificerede beslutninger om kost og sundhed. Læringsspillet Konfrontation er udviklet af Center for Læringsspil ved Learning Lab Denmark/Danmarks Pædagogiske Universitet på initiativ af Landbrugsraadet. Spillet er designet til brug i gymnasiernes Almen Studieforberedende forløb.

I spillet inddeles klassen i fire grupper, der antager to forskellige synspunkter i to parallelle debatter, hvor de skal forsvare hvert sit synspunkt – for eksempel hvordan man standser fedmeepidemien. Det ene hold skal argumentere for, at løsningen er en afgift på produkter med 'tomme kalorier'. Det andet hold skal argumentere for en momsnedsættelse på frugt og grønt.

Mens de to hold debatterer, vurderer deres klassekammerater, hvem der klarer sig bedst. Spillets struktur er åben, således at læreren kan lade eleverne diskutere en bred vifte af emner inden for et hvilket som helst af gymnasiets fag – så længe omdrejningspunktet er saglig og videnskabelig argumentation.

Det bedste argument vinder

Vinderen er det hold, der er bedst til at fremføre sine egne argumenter og tilbagevise modstanderens synspunkter. Som forberedelse til dysten har eleverne via en computer adgang til avisartikler, hjemmesider og andre kilder med informationer om sagen.
"Unge mennesker bliver dagligt præsentere for en masse information i medierne, i reklamer og på nettet om, hvilken mad de bør spise. Hvis de tager alle oplysningerne for gode varer, taber de. De skal lære at forholde sig kildekritisk til de oplysninger og argumenter, de præsenteres for. Det hjælper Konfrontation dem til," siger spiludvikler Lars Vilhelmsen fra Learning Lab Denmark ved Danmarks Pædagogiske Universitet.

Skal skærpe interessen for science

Formålet med Konfrontation er imidlertid bredere end at gøre gymnasieelever til eksperter i ernæring eller dygtige retorikere. Konfrontation handler i lige så høj grad om at fremme elevernes interesse og forståelse for de naturvidenskabelige fag ved at fagenes indhold kobles til reelle problemstillinger i deres omverden, siger spiludvikler Frederik Berg Olsen:
"Jeg forventer, at spilformens konkurrenceelement betyder, at flere unge vil interessere sig for naturvidenskab, især de elever, der er mere optaget af det humanistiske og samfundsvidenskabelig område".

Et ambitiøst alternativ

Lars Vilhelmsen og Frederik Berg Olsen fortæller, at eleverne gennem Konfrontation prøver at arbejde med videnskabelige artikler, videnskabelig analyse og formidlingsteknikker – det vil sige faglig indsigt og studiekompetencer, som eleverne kan bruge her og nu, men også i deres videre studieliv.
"Konfrontation er et ambitiøst alternativ til den vante undervisning i gymnasieskolen. Spillet engagerer og motiverer eleverne til at arbejde på tværs af natur- og samfundsvidenskab med sundhedsmæssige problemstillinger som omdrejningspunkt," siger Frederik Berg Olsen.

Landbrugsraadet er initiativtager til udviklingen af Konfrontation, der finansieres af Promilleafgiftsfonden for landbrug. Konfrontation forventes at bliver taget i brug på gymnasierne fra efteråret 2007.
---
Kontakt: Spiludvikler; Lars Vilhelmsen. Tlf. 88 88 99 66 / 28 76 84 70/
lars.lld@dpu.dk
Center for Læringsspil

 

3:Nyhed, 41:Intranet, 42:Forside