DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Konference sætter småbørnsforskning på dagsordenen

Den 11. juni slog Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, dørene op for 400 deltagere og en konference om småbørnsforskning. Dagen bød på præsentationer og workshops med afsæt i instituttets omfattende forskning inden for feltet. Konferencen var den første i en ny årlig tradition.

12.06.2013 | Mathilde Weirsøe

En fuldt booket konference om småbørnsforskning fandt sted på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, tirsdag den 11. juni. Konferencen rettede sig mod praktikere og beslutningstagere og bestod i en række præsentationer af den forskningsbaserede viden inden for småbørnsfeltet – 0-8-årige børn. I salen sad pædagoger, pædagogiske ledere, udviklingskonsulenter, administrative ledere fra kommuner, repræsentanter fra de faglige pædagogiske organisationer og andre med interesse for feltet.

Småbørnsforskning på dagsordenen

Ideen bag konferencen var at sætte viden i centrum i en tid, hvor det desværre ofte mere er meninger og fordomme, der får lov til at præge den offentlige debat om børn og deres udvikling i og udenfor institutioner, end egentlig viden.

”Først og fremmest ønsker vi at sætte forskning om små børns institutions- og hverdagsliv i centrum for en konference, der forbinder forskere og praktikere inden for feltet. Selvom der er politisk fokus på området, er omfanget af daginstitutionsforskningen i Danmark betydelig mindre end omfanget af grundskoleforskningen, ” siger Lone Svinth, ph.d.-stipendiat, Aarhus Universitet. Hun er en af hovedkræfterne bag konferencen.

Et andet formål var at give instituttets forskere på småbørnsområdet lejlighed til at formidle og diskutere deres forskning med kolleger og praktikere. Ikke mindst var formålet at synliggøre diversiteten i såvel instituttets aktuelle forskningsprojekter som i de mange forskellige forskningsperspektiver.

Konferencen bliver en årlig begivenhed

Deltagerne fik en tætpakket dag med et omfattende program, der strakte sig fra læringsmiljøer i daginstitutioner til pædagogisk arbejde i udsatte boligområder. I alt stod der seks oplæg og 10 workshops på programmet.

”Den meget store interesse for instituttets første fælles konference på småbørnsområdet viser, at vores forskning har stor bevågenhed blandt centrale aktører, hvilket er et rigtigt godt udgangspunkt at planlægge næste års konference ud fra,” siger Charlotte Ringsmose, professor i pædagogisk psykologi ved Aarhus Universitet, der også har været en væsentlig drivkræft bag konferencen.

Planen er, at konferencen bliver en årlig tilbagevendende begivenhed, hvor praktikere og beslutningstagere kan få en præsentation af den nyeste forskningsbaserede viden. Den næste konference finder efter planen sted i juni 2014.

Læs mere om konferencen

Kontakt

Lone Svinth: email: losv@dpu.dk, mobil 41410307l

Charlotte Ringsmose: e-mail cr@dpu.dk; mobil: 2426 8555


 

Arts, Førskole, Førskole