DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Klar til Skole 2.0

Computere og mobilteknologi omgiver os i dag fra alle sider. Messenger, blogs og Facebook er blevet naturlige kommunikationskanaler. Men hvordan gør vi bedst brug af de nye Web 2.0-teknologier i skolen? Hvad kræver det af lærerne? Og hvilke nye kompetencer bliver der brug for? Disse spørgsmål tager forskere fra DPU, Aarhus Universitet, op ved en konference om it og Web 2.0 i skolen.

15.03.2010 | mawei

Ved konferencen Skole 2.0 - It-didaktisk design i fagene den 6. maj 2010 sætter forskningsprogrammet Medier og it i læringsperspektiv, DPU, Aarhus Universitet, fokus på læringspotentialer i Web 2.0. Forskerne præsenterer de seneste forskningsresultaterer og kommer med bud på, hvordan lærere kan udnytte teknologiens muligheder konstruktivt i undervisningen.

"I vidensamfundet skal eleverne lære at navigere i et utal af informationer, og derfor er det vigtigt, at de både lærer kritisk informationssøgning og udvikler særlige fortolkningskompetencer. Her får Web 2.0 stor betydning for undervisningen," siger Birgitte Holm Sørensen, forskningsprogramleder og professor ved DPU, Aarhus Universitet, og initiativtager til konferencen.

Det handler om it-didaktisk design - dvs. hvordan teknologien bliver integreret i fag og tværfag. Og om hvordan teknologien kan facilitere elevernes læreprocesser og dermed kvalificere læringsresultaterne.

Teknologien udfordrer skolen
Regeringens højhastighedskomité anbefaler i en rapport fra januar 2010 et øget fokus på it-kompetencer og it-baseret didaktik i uddannelsen af lærere. Rapporten anbefaler også, at it integreres som fagdidaktisk redskab i de enkelte fag.

Det skal ske ved at udbygge samarbejdet mellem praktikere og it-pædagogiske forskere, fastslår rapporten. Forskerne fra forskningsprogrammet Medier og it i læringsperspektiv på DPU, Aarhus Universitet er enige, og på konferencen kommer de med konkrete bud på, hvordan disse anbefalinger om it i skolen kan omsættes i praksis.

"Den teknologiske udvikling udfordrer hele tiden skolen, og det betyder, at design af undervisning og læring er under konstant udvikling og forandring. Teknologien er på den måde en didaktisk udfordring, der aktualiserer teorier om kommunikation, multimodalitet, leg og spil, når lærerne skal tilrettelægge undervisningen. For eksempel bliver digitale læringsspil brugt mere og mere i undervisningen, og her er det en udfordring at udvikle didaktiske design i forhold til de forskellige fag," forklarer Birgitte Holm Sørensen.

Fokus på den enkelte elev
Forskerne mener, at it-didaktisk design skal tænkes forskelligt i forhold til de enkelte fag og tværfag. Den tilgang til teknologien, der fungerer optimalt i danskundervisningen, fungerer måske ikke i matematikundervisningen. De enkelte fag må derfor finde deres egen tilgang og muligheder i teknologien, og det giver samtidig mulighed for at målrette undervisningen i forhold til den enkelte elev.

"Den teknologiske udvikling betyder, at der hele tiden opstår nye muligheder for at differentiere og designe undervisningen i forhold til den enkelte elev, derfor bliver it-didaktisk design særlig vigtigt i vidensamfundets skole," siger Birgitte Holm Sørensen.

 

 

Tid og sted
Torsdag den 6. maj 2010
DPU, Aarhus Universitet
Tuborgvej 164
2400 København NV
Se program og læs mere om konferencen på www.dpu.dk/skole2.0

3:Nyhed, 72:Institut for Didaktik, 53:Tema: Uddannelsespolitik, 48:Tema: Videregående uddannelser, 47:Tema: Folkeskole, 45:Tema: Uddannelser, 42:Forside, 41:Intranet, Grundskole, Didaktik