DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Jette Kofoed nyt medlem af det norske Granskingsutvalget

Jette Kofoed, lektor på DPU, Aarhus Universitet er blevet udnævnt som nyt medlem af det norske Granskingsutvalget, der svarer til Nævnet for Videnskabelig Uredelighed.

24.02.2020

Jette Kofoed, lektor, ph.d., DPU, Aarhus Universitet. Foto: Anne-Li Engström

Jette Kofoed, lektor, DPU, Aarhus Universitet. Foto: Anne-Li Engström.

Jette Kofoed, der er lektor på DPU, Aarhus Universitet, er blevet udnævnt som nyt medlem af det norske Granskingsutvalget - Nasjonalt utvalg for gransking av uredelighet i forskning. Det er et af udvalgene i De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK), som er det vigtigste fagorgan for forskningsetik i Norge.

Jette Kofoed er repræsentant for Arts i Aarhus Universitets Praksisudvalg og i Forskningsetisk komité og er suppleant i Nævnet for Videnskabelig Uredelighed.

Hun er optaget af retningslinjerne for god forskningsintegritet, som de udstikkes af nationale og internationale code of conducts, og af etik som et anliggende, der vedrører hele forskningsprocessen, herunder at udvikle begreber for og om etik, der gør det muligt at adressere de etiske problematikker, der falder uden for retningslinjerne for forskningsintegritet.

Hun har i en årrække forsket i især digital mobning og børn og unges brug af sociale medier.

Jette Kofoed underviser i metode og etik på bachelor-, kandidat- og ph.d.-niveau. Hun er ansvarlig for ph.d.-kurset ”Forskningsintegritet og etik” på Graduate School of Arts og underviser på modulet ”Kvalitativ metode” på bacheloruddannelsen i uddannelsesvidenskab på DPU.

Hun har været leder for ph.d.-programmet i pædagogik og læring på Arts og arbejder fortsat med talentudvikling i form af ph.d.-kurser nationalt og internationalt.

Navne , Arts