DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Inkluderende pædagogik - intentioner og virkelighedens verden: Et mixed methods forskningsprojekt

Ph.d.-forsvar ved cand.pæd.psyk. Camilla Brørup Dyssegaard

11.11.2009 | nina

Cand.pæd.psyk. Camilla Brørup Dyssegaards ph.d.-afhandling udgør en del af det strategiske program for velfærdsforskning, der vedrører specialundervisningsområdet. Dens overordnede mål er at opnå viden om, hvordan skoler, der ønsker at udvikle sig i en inkluderende retning, forsøger at omsætte dette ønske i skolens praksis.

Afhandlingen er teoretisk multidisciplinært, da specialpædagogik er funderet i forskellige teorier, hvorfor der er benyttet både pædagogiske, psykologiske og sociologiske teorier. Med udgangspunkt i multidisciplinære tilgange i nyere inklusionsteori søger afhandlingen at undersøge, hvilke faktorer der kan fremme eller hæmme skolers ønske om at udvikle sig i en inkluderende retning.

Afhandlingen peger på nogle væsentlige forhold, som er forudsætninger for skoleudvikling, men den giver også retningslinier for, hvordan en brobygning fra intentioner og målsætninger kan blive en del af virkelighedens verden.

Bedømmelsesudvalg:
Professor Eva Björck-Åkesson, Jönköping Universitet, Sverige
Professor Peder Haug, Høgskulen i Volda, Norge
Lektor Poul Nissen, Dammarks Pædagogiske Universitetsskole (formand)

Vejledere:
Professor, dr.pæd. Niels Egelund
Lektor Kirsten Baltzer

Tid:   26.11.2009 kl. 13-16
Sted: DPU, lokale D169

3:Nyhed, 41:Intranet, 58:FUF - Forside, Grundskole, Inklusion/specialpædagogik