DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Hvorfor dropper mange unge ud af universiteterne?

Er de studerende ikke klædt fagligt godt nok på? Har de ingen penge? Eller er der bare andre attraktive tilbud? Det er nogle af de spørgsmål, som Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning (DCU) ved Aarhus Universitet nu skal finde svar på i en ny stor forskningskortlægning om frafald på universiteterne. DCU forventer at præsentere resultater af analysen i slutningen af 2012.

30.03.2012 | Mette Thornval

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning vil først og fremmest se på, hvad frafald egentlig er, dernæst hvorfor de unge dropper ud. Sidst men ikke mindst, hvad universiteterne kan gøre for at mindske frafaldet.

Undersøgelsen er bestilt og finansieret af føderale svejtsiske uddannelsesmyndigheder. Lederen af Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Michael Søgaard Larsen forklarer om baggrunden for undersøgelsen: ”I Schweiz får kun 20 % af en årgang en adgangsgivende eksamen til universitetet. Samtidig ligger frafaldsprocenten højt og konstant på 30 %. Det er faktisk det samme som gennemsnittet i alle OECD-lande. Ser man på frafaldet på danske højere uddannelser, har vi et lidt lavere frafald. Men det er stadig væk for højt. For frafald har negative konsekvenser for samfundet og samfundsøkonomien, universiteterne og ikke mindst for den unge, der måske har fået et personligt nederlag.”

”Der er mange årsager til, hvorfor unge dropper ud fra universitetsstudierne. Selvfølgelig er der de socioøkonomiske faktorer, fratagelse af SU og manglen på penge, men også, at den studerende ikke er ordentligt forberedt til at kunne indfri de faglige krav, der er på en videregående uddannelse. Det kan selvfølgelig også bare være, at den studerende får et andet uddannelses- eller jobtilbud, der er mere attraktivt. Formålet med denne forskningskortlægning er netop at tegne et klarere billede af disse årsager til frafald,” siger Michael Søgaard Larsen.

DCU undersøger og vurderer den forskning, der på nuværende tidspunkt er gennemført inden for dette område. Fokus vil være på hvilke faktorer, der er årsag til frafald, og hvilke indsatser fra universiteterne, der kan reducere frafald.

Fakta om kortlægningen
Undersøgelsen omfatter forskning om frafald fra 1990 til i dag og vil inkludere studier fra EU, Skandinavien, Schweiz, USA, Canada, New Zealand, Australien og visse lande i Asien. Den omfattende indsamling og efterfølgende screening bliver udført af medarbejdere i Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning i samarbejde med en international forskergruppe, der består af ledende forskere inden for dette område.

Reviewgruppen består af:

  • Professor Donald Broady, Institut for uddannelsessociologi og –kultur, Uppsala Universitet, Sverige
  • Professor Barbara M. Kehm, Internationalt Center for Forskning i Videregående Uddannelse, Kassel, Tyskland
  • Professor Samuel Mûhlemann, Center for forskning i uddannelsesøkonomi, Berns Universitet, Schweiz
  • Professor Per Fibæk Laursen, Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet
  • Lektor Rie Troelsen, Institut for filosofi, pædagogik og religionsstudier, Syddansk Universitet

Kontakt
Michael Søgaard Larsen, E-mail: msl@dpu.dk, tlf: +4587163727

75:Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, Videregående uddannelse