DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Hvordan uddanner man til deltagelse i bæredygtig udvikling?

For første gang udbyder et dansk universitet undervisning, der tager fat om de pædagogiske udfordringer i forbindelse med bæredygtig udvikling.

25.06.2013 | Lisbeth Hartmann

I efteråret 2013 udbyder Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) på Aarhus Universitet et nyt valgmodul: Pædagogik, samfund og bæredygtig udvikling. Modulet er åbent for kandidatstuderende og for studerende under Åbent Universitet.

Temaet for modulet er de pædagogiske udfordringer og muligheder, der relaterer sig til uddannelse og læring vedrørende bæredygtig udvikling. Undervisningen er forskningsbaseret, idet der er en tæt relation til Forskningsprogrammet for Læring for Omsorg, Bæredygtighed og Sundhed. Der er således specifikt fokus på pædagogisk forskning, teori- og praksisudvikling inden for området.

Studerende med forskellige forudsætninger

Modulet indgår som valgmodul på kandidatuddannelsen i generel pædagogik, men studerende på andre kandidatuddannelser har også mulighed for at vælge modulet som en del af deres uddannelse. Det er også muligt (mod betaling) at tage modulet under tompladsordningen (Åbent Universitet), hvilket desuden giver studerende på fleksible masteruddannelser mulighed for at blive optaget.

”Vi forventer studerende med ret forskellige forudsætninger. Nogle med baggrund i pædagogik, nogle med baggrund i uddannelser, der handler om miljø og bæredygtig udvikling. Nogle med overvejende teoretisk baggrund, andre med erfaringer og kompetencer fra praksis. Vi vil arbejde interdisciplinært og bevæge os mellem teori og praksis for på den måde at gøre forskelligheden i forudsætninger til en kvalitet, vi kan bruge i kursusforløbet,” siger Jeppe Læssøe, som er ansvarlig for modulet og desuden tilknyttet Forskningsprogrammet Læring for Omsorg, Bæredygtighed og Sundhed ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU).

Pædagogisk refleksion og didaktisk tænkning

Modulet bliver udbudt til studiestart i september 2013, og i løbet af semestret vil de studerende blive indført i centrale problematikker og begreber og i de praktiske udfordringer i arbejdet med at fremme læring i relation til bæredygtig udvikling.

”De studerende kommer til at arbejde med en gennemgående case, og med udgangspunkt i den vil vi arbejde med pædagogisk, teoretisk refleksion og didaktisk tænkning og med de særlige dilemmaer, udfordringer og implikationer for pædagogisk teori og praksis, der knytter sig til dette meget væsentlige emne,” siger Jeppe Læssøe.

Fakta om valgmodulet Pædagogik, samfund og bæredygtig udvikling:

Yderligere information:

Jeppe Læssøe
Professor MSO
Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)
Aarhus Universitet
Tlf: 8716 3846 / 2459 4446
E-mail: jepl@dpu.dk

 

 

Uddannelse, Pædagogik, læring og filosofi, Videregående uddannelse, Sundhed/miljø