DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Hvor ved vi det fra?

Artikel fra magasinet Asterisk fra DPU, Aarhus Universitet, nr. 69 fra marts 2014 om de store spørgsmål inden for uddannelse. Hvornår er børn parate til at komme i skole? Hvordan inkluderer vi elever med særlige behov i skolen? Hvorfor dropper mange unge ud af universiteterne? Asterisk går ind i maskinrummet hos Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, når de leder efter evidensbaserede svar på aktuelle uddannelsesspørgsmål.

01.03.2014 | Mette Thornval

Et voksende antal elever må i 90’erne og 00’erne sige farvel til den almindelige folkeskole og goddag til specialskole. I 2012 svinger pendulet dog fra eksklusion mod inklusion, og samtlige kommuner sætter mål for, at skolerne skal rumme flere elever med særlige behov. Spørgsmålet er hvordan? Hvad virker bedst? Hvad siger den pædagogiske forskning?

Asterisk 69, Evidens, Evidens