DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Gratis motion engagerer piger med anden etnisk baggrund

Især piger med anden etnisk baggrund end dansk benytter sig af tilbud om gratis fritidsaktiviteter. Det viser et inklusionsprojekt med fokus på læring om bevægelse og sundhed.

04.12.2012 | Vibe Abildtrup Middelboe

Foto: Cecilia Sejer

Elever fra fem skoler på Vesterbro i København har i 2010-2012 modtaget tilbud om gratis motion efter skoletid i forbindelse med Go-Active projektet, der skulle øge trivslen og den fysiske aktivitet blandt de mindre ressourcestærke børn i bydelen.

Ambitionen var at gøre adgangen til aktiviteterne lettere for de børn, der kommer fra hjem, hvor der ikke umiddelbart er forbindelse til foreningslivet. Forskere fra Aarhus Universitet og Syddansk Universitet har fulgt projektet, og de ser især, at aktiviteterne gør en forskel for børn med anden etnisk baggrund.

”På de fem Vesterbro-skoler har omkring halvdelen af børnene mellem 10 og 13 år deltaget. Mere end halvdelen af de deltagende børn har forældre med anden etnisk baggrund end dansk. Især piger af forældre med en anden etnisk baggrund end dansk har deltaget i aktiviteterne,” siger Venka Simovska, professor MSO i sundhedspædagogik ved Aarhus Universitet. Hun står sammen med en idrætsforsker fra Syddansk Universitet bag en evaluering af projektet.

Aktiviteterne var gratis netop for at sikre, at alle uanset social baggrund kunne deltage.

DGI-byen, der står bag projektet, har gjort meget for at udbrede kendskabet til aktiviteterne blandt børnene. De har i samarbejde med skolelærerne informeret om aktiviteterne, og de har i perioder stået i skolegårdene efter skoletid og mindet børnene om, hvilke aktiviteter, de kunne tilmelde sig.

Børnene former aktiviteterne

Børnene er i hele projektets forløb blevet inviteret til at komme med ønsker til aktiviteternes indhold og form, for på den måde at øge deres interesse for at deltage. De har bl.a. selv udviklet danse og spil.

”Børnene er overvejende positive over for den involverende tilgang. Det har øget deres motivation, ejerskab og engagement i aktiviteterne. Og vi kan se, at de har overført deres erfaringer med medbestemmelse til skolens idrætstimer, hvor de aktivt har påvirket formen og indholdet af timerne,” siger Venka Simovska.


Fakta om projektet Go-Active

I 2009 bevilgede Folketinget 10 millioner kr. til DGI-byen til en forebyggelsesindsats på Vesterbro i København for at fremme fysisk aktivitet og sund kost for mindre ressourcestærke børn i bydelen. Projektet blev gennemført fra 2010 til 2012.

Formålet med projektet var at gøre idræt, leg og bevægelse mere tilgængelig for målgruppen, og inddrage børnene i planlægningen og gennemførelsen af de forskellige aktiviteter for at øge deres kropslige, idrætslige, personlige og sociale handlekompetencer. Projektet arbejdede sammen med skoler, fritidsklubber, foreninger og andre institutioner på Vesterbro, der beskæftiger sig med målgruppen: børn mellem 10 og 13 år.

Det er denne indsats, forskere fra Syddansk Universitet og Aarhus Universitet nu har evalueret i samarbejde med DGI-byen.

  • Omkring halvdelen af børnene mellem 10 og 13 år på fem skoler har deltaget (466 børn)
  • Det var primært børn på 4. klassetrin, der deltog i aktiviteterne
  • På de to år var der 6327 fremmøder til i alt 659 undervisningsgange
  • Fem skoler og et antal klubber og idrætsforeninger deltog i projektet

Læs evalueringsrapporten ”Tilgængelighed til og deltagelse i idræt blandt børn og unge på Vesterbro”

Rapporten er udarbejdet af Bjarne Ibsen, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet, Venka Simovska, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet og Henrik M. Larsen, DGI-byen.

Yderligere information

Venka Simovska, professor MSO
Aarhus Universitet
Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)
Tlf. 8716 3589
vs@dpu.dk

 

Sundhed og sygdom, Pædagogik, læring og filosofi, Arts, Grundskole, Grundskole, Sundhed/miljø, Integration, etnicitet, kultur