DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Forskere gør status på indsats over for socialt udsatte børn i dagtilbud

Anden statusrapport i VIDA-projektet (Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud) er nu klar. Rapporten er udarbejdet som del af forskningsserien knyttet til Projektet ’Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud – modelprogram’, som er bestilt og finansieret af Ministeriet for Børn og Undervisning og udviklet af forskere ved Aarhus Universitet. Projektet skal udvikle, afprøve samt dokumentere hvilke pædagogiske indsatser i dagtilbud, der kan sikre udsatte børn en bedre tilværelse.

08.11.2011

Motivation for VIDA er høj, men arbejdet med organisatorisk læring og fornyelse er stadig uvant

I rapporten påviser forskerne, at der er mange udfordringer, når det gælder arbejdet med læring og innovation i dagtilbud. Overordnet er motivation for VIDA-projektet blandt de deltagende pædagoger og ledere høj. Det viser sig, at der er et betydeligt ’gab’ mellem de deltagende ledere og medarbejdere, når det kommer til ansvar og engagement, og det påvirker læringsprocesserne for begge parter.

Rapporten viser, at det stadig er uvant for personalet i mange dagtilbud, at indbygge teori i praksis. 40 procent af dagtilbuddene baserer ikke det pædagogiske arbejde på et teoretisk grundlag. 42 procent svarer, at de ikke arbejder målrettet og systematisk med de udsatte børn.

VIDA-projektets tilgang hilses generelt velkommen af deltagerne, som en ny måde at indarbejde vidensbaserede og innovative arbejdsmetoder i hverdagen.

Forældresamarbejde kan blive mere målrettet

I rapporten kortlægger forskerne i hvor høj grad, dagtilbuddene formår at inddrage forældrene til de udsatte børn i forskellige aktiviteter. Det viser sig, at en pæn del af dagtilbuddene sætter forældresamarbejdet højt - hele 65 procent af dagtilbuddene samarbejder i høj eller meget høj grad systematisk og målrettet med forældrene om indsatser over for de udsatte børn. Men for 35 procent er der stadig er et betydeligt udviklingspotentiale, hvis VIDA-programmets intentioner om at skabe nye former for målrettet og vidensbaseret forældresamarbejde skal nås.

Børns læring og sociale kompetencer i fokus

Rapporten kortlægger ca. 7000 tre- til seksårige børns læring og sociale kompetencer. Rapporten viser, at børns kompetencer er socialt bestemt allerede fra børnehavealderen. VIDA sigter mod at højne alle børns kompetencer fra deres tidligste alder, og med denne tidlige analyse kan effektmåling senere hen give evidensbaseret viden om indsatsers effekt

Download hele statusrapport 2 fra VIDA-projektet her

Læs mere om VIDA–projektet på www.dpu.dk/vida

Kontakt

Lektor og projektleder Bente Jensen på tlf: 22 11 97 26, mail:bj@dpu.dk

73:Institut for Læring, Grundskole, Dagtilbud, Social udsathed/arv