DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

EU-kommissær forelæser om EUs strategi for uddannelse

Hvordan kan uddannelse og livslang læring skabe et stærkere Europa? Og hvilke målsætninger har EU for uddannelsesområdet frem til 2020? Det svarer EU's kommissær for Uddannelse, Kultur og Ungdom Androulla Vassiliou på den 22. september, hvor hun besøger DPU, Aarhus Universitet, i København.

13.09.2010 | mawei

Under overskriften: 'Europe 2020 - strategy and its targets for education' holder EU-kommissæren en åben forelæsning onsdag den 22. september på DPU, Aarhus Universitet.  Vært og rektor Lauritz B. Holm-Nielsen ser frem til kommissærens besøg.

"De europæiske vidensamfund står overfor en række meget store udfordringer. Der er ingen tvivl om, at uddannelse er altafgørende, hvis vi skal være konkurrencedygtige og stå distancen i det globale kapløb, og her spiller universiteterne en nøglerolle. Det er i den forbindelse meget vigtigt, at de enkelte landes videregående uddannelsessystemer indrettes så fleksibelt, at Bologna-processen fuldt udnyttes. Jeg ser derfor frem til at diskutere disse udfordringer med EU's uddannelseskommissær," siger rektor ved Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen.  
 
Europa har brug for uddannelsesløft
Kommissærens forelæsning tager udgangspunkt i EU-Kommissionens målsætninger for 2020, der har til hensigt at styrke Europas globale konkurrenceposition. Det handler om at skabe flere arbejdspladser og bedre levevilkår - og her er forskning og uddannelse udpeget som væsentlige drivkræfter.

En af EU's målsætninger for 2020 lyder, at flere unge skal gennemføre en universitetsuddannelse, så Europa kommer på højde med USA og Japan. I dag har mindre end én ud af tre europæere mellem 25 og 34 år en universitetsuddannelse, mens tallene for USA og Japan ligger på hhv. 40 og 50 pct. Samtidig vil man gøre Europas universiteter mere attraktive internationalt og generelt løfte uddannelsesniveauet i EU.

Fokus på livslang læring

Lars Qvortrup, dekan på DPU, Aarhus Universitet, er enig i, at uddannelse kan skabe et mere konkurrencedygtigt EU.

"Læring, uddannelse og kompetenceudvikling er fremtidens kilde til innovation, vækst og velstand. Derfor skal EU-landene have stærke grundskoler, ungdomsuddannelser og fremragende universiteter. I vidensamfundet stopper læring aldrig. Vi skal lære hele livet igennem - ikke mindst i vores arbejdsliv. Og derfor skal EU-landene i endnu højere grad rette fokus mod livslang læring i form af kompetenceudvikling og efteruddannelse," siger Lars Qvortrup 

 

EU-kommissær

Se interview med EU-kommissæren og læse mere på www.dpu.dk/mobilitet

Fakta
Arrangementet fandt sted den 22. september på DPU, Aarhus Universitet.

Yderligere oplysninger
Claus Holm, prodekan for formidling ved DPU, Aarhus Universitet

3:Nyhed, 74:Center for Grundskoleforskning, 71:Institut for Pædagogik, 72:Institut for Didaktik, 73:Institut for Læring, 42:Forside, 41:Intranet, Internationalisering/globalisering, Læring/kompetence