DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

DPU-forsker fighter i formidling

DPU’s Micki Sonne Kaa Sunesen var fredag i Forskerfight med seks andre AU-forskere om at være den bedste formidler.

29.09.2015 | Johanne Vejrup Nielsen

Micki Sonne Kaa Sunesen (yderst til højre i rækken) afventer sammen med de andre deltagere afgørelsen af Forskerfight 2015. Foto: Folkeuniversitetet i Aarhus (Martin Dam Kristensen)


Til fredagens Forskerfight 2015 på Folkeuniversitetet i Aarhus var forskningsformidling i fokus. Som eneste repræsentant for Arts deltog ph.d.-studerende Micki Sonne Kaa Sunesen (DPU) med sit projekt om inklusion.

Formidling i stram ramme
Hver deltager havde fire minutter på scenen til at fortælle om deres ph.d.-projekt til det fremmødte publikum, der derefter skulle give point. For Micki Sonne Kaa Sunesen er det vigtigt at kunne formidle til et bredt publikum i en folkelig sammenhæng. Her handler det ikke om at publicere eller tale til andre fagpersoner:

”Man fordyber sig i sin viden i detaljer og giver sig selv en udfordring, når man skal forklare sin forskning for nogen, der ikke er inde i terminologien,” siger Micki Sonne Kaa Sunesen (DPU)

Han oplever det positivt at arbejde med faglig formidling i en stram ramme:

”I stedet for at køre 50 Powerpoint-slides af, så tænker man over, hvad man vil sige. Man lærer at blive skarp. Hvad er det egentlig, jeg siger med den terminologi, jeg plejer at bruge i samarbejdet med mine kolleger?” spørger Micki Sonne Kaa Sunesen.

Engagerede nørder
Temaet for Folkeuniversitetets festival var ikke kun hjerner, men ’Hearts and Minds’ – og som forsker skal man have hjertet med. Det blev tydeligt i Forskerfighten, at en god formidler inddrager og aktiverer sit publikum for at holde opmærksomheden på det svære indhold. Dommerne brugte ord som nysgerrig, vedholdende, entusiastisk, passioneret og modig om deltagerne. Også ordet nørd blev brugt positivt - af både dommerne og deltagerne selv.

Ifølge Micki Sonne Kaa Sunesen er første skridt på vejen mod at blive en god formidler, at man brænder for noget:

”Hvis ikke man brænder for det, man gør, og har et højere formål, så vil ens formidling bære præg af teknik og blive oplevet som distanceret,”  siger han.

Inklusion på 4 minutter
Micki Sonne Kaa Sunesen brænder for inclusion - primært i skoler og dagtilbud. Han er uddannet lærer og har en kandidat i pædagogisk psykologi. I sit ph.d.-projekt arbejder han med en ny metode, der skal gøre børn og lærere mere bevidste om de kompetencer, de opbygger.

”Det som børnene lærer i én sammenhæng, kan de bruge i andre sammenhænge – hvis læreren er god til at kommunikere det. Det udvikler de kognitive færdigheder hos børnene,” forklarer Micki Sonne Kaa Sunesen

Han forklarer videre, at børn, der laver mad efter en opskrift i skolekøkkenet, kan tage den samme trin-for-trin-tilgang med i danskundervisningen. Når man skal lære at skrive en stil, har man også brug for en opskrift eller strategi. Man kan altså ”bygge bro” imellem de forskellige aktiviteter.

Hvor er humanisterne?
Micki Sonne Kaa Sunesen undrer sig over, at der ikke var udvalgt flere Arts-deltagere til Forskerfighten. Han mener, at formatet på scenen kan inspirere til at gøre ph.d.-studerende bedre til at formidle, f.eks. kunne universitetet afholde kurser i 4-minutters oplæg.

”Man har et ansvar som forsker for at bringe sin forskning ud over scenekanten. Det efterlever jeg ved at stille op i både folkelige sammenhænge som i fredags og til faglige arrangementer på universitetet. Vi skal inspirere hinanden,” slutter Micki Sonne Kaa Sunesen

Nils Byg Jørgensen fra Science and Technology vandt Forskerfight 2015 og præmien på 10.000 kr. med sit oplæg om kolde atomer - Læs mere om Forskerfight

Micki Sonne Kaa Sunesen fortæller videre om sit projekt til Lunch Talks, DPU, i Aarhus d. 7. oktober.  

 

1:DPU