DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

DPU etablerer nyt center for Higher Education Futures

Universiteternes vilkår og hverdag er under hastig forandring, og fremtiden for de videregående uddannelser påkalder sig stor interesse: Hvordan bliver det at studere og forske fremover? Hvordan skal vi indrette universiteterne som institution? DPU, Aarhus Universitet etablerer nu Centre for Higher Education Futures, der med forskningsviden skal styrke debat og rådgivning om indretningen af fremtidens universiteter.

09.11.2016 | Carsten Henriksen

Ny universitetslov, forskningsfrihed, universitetssammenlægninger, strategisk forskning, fremdriftsreform og dimensionering. Det er blot nogle af de nøgleord, der har præget den hjemlige debat om de videregående uddannelser i over et årti. Og måske er der nu en SU-reform på vej.

”De mange forandringer og den store politiske interesse for området viser, at udviklingen af universiteter og videregående uddannelse spiller en afgørende rolle for det danske vidensamfund. Men de mange reformer fortjener også en stærk og relevant forskningsindsats, der kan kvalificere fremtidens valg af, hvordan vi indretter os på dette område. Det er en vigtig opgave, som vi nu påtager os ansvaret for,” siger institutleder Claus Holm fra DPU, Aarhus Universitet om baggrunden for at oprette Centre for Higher Education Futures.

Centre for Higher Education Futures (CHEF) bliver etableret i et tæt samarbejde mellem DPU, Aarhus Universitet, og Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier (CUDiM), Aarhus Universitet. Centeret, der får hjemsted ved DPU, vil nu iværksætte arbejdet med at udvikle projekter med forskere fra andre miljøer ved Aarhus Universitet og internationale og nationale samarbejdspartner.

Centerets ledelse består af centerleder Susan Wright, professor ved DPU, og vicecenterleder Søren Bengtsen, lektor ved CUDiM.

”Jeg glæder mig til at komme i gang med arbejdet med at udvikle projekter og bygge centeret op.  Og jeg glæder mig ikke mindst til at invitere internationale og nationale samarbejdspartnere til at deltage i dette arbejde,” siger Susan Wright.

Vicecenterleder Søren Bengtsen siger: ”Jeg er sikker på, at der er et stort behov for et sådant center og for projekter, der kan forskningsinformere nutidig såvel som fremtidig universitetspolitik og uddannelsespædagogik ved de videregående uddannelser.”

CHEF åbner 13. januar 2017

CHEF skal forankre dansk højere uddannelsesforskning i internationale netværk, være projekt- og samarbejdsfacilitator og en kritisk-konstruktiv forskningsformidler på området. Det nye center præsenteres ved et åbningsarrangement 13. januar 2017, der bliver afholdt på DPU, Aarhus Universitet, Campus Emdrup.

Yderligere oplysninger:

  • Professor og centerleder Susan Wright, T: 8716 3628, E: suwr@edu.au.dk
  • Lektor og vicecenterleder Søren Bengtsen, M: 2046 7019, E: ssbe@tdm.au.dk
  • Institutleder Claus Holm, DPU, Aarhus Universitet, M. 2688 5600 og E: clho@edu.au.dk
Videregående uddannelse, Uddannelsespolitik,samfund/samtid