DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Diversitet skærper ens selvbillede

Måske har konfrontationen med de fremmede brudt billedet af et idyllisk Danmark. Til gengæld har den skabt et mere sandfærdigt virkelighedssyn og har udvidet landets kulturelle grænser, skriver professor Gretty Mirdal i kommentaren.

01.09.2010 | Gretty Mirdal

Der bor 378.665 førstegenerationsindvandrere og 119.297 andengenerationsindvandrere i Danmark (if. Databanken 2008). Siden 1980 er antallet af indvandrere og deres efterkommere steget fra 3,0% til 9,1%. Mens antallet af indvandrere og afkom fra vestlige lande (inkl. alle EU lande) har været nogenlunde konstant, er antallet af borgere med rødder i ikke-vestlige lande (herunder Tyrkiet, det tidligere Jugoslavien, Irak, Libanon, Pakistan, Somalia, Iran, Vietnam, Afghanistan og Sri Lanka) i samme periode steget fra 50.000 til ca. 350.000.

Asterisk 54, Internationalisering/globalisering, Integration, etnicitet, kultur