DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Børn er mest aktive, når de leger udenfor

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning har for femte år i træk kortlagt forskningen inden for førskoleområdet i Skandinavien. Forskningen om børns fysiske aktivitet, sundhed og leg i dagtilbud fylder meget i årets forskning.

13.02.2012 | Vibe Abildtrup Middelboe

I 2010 kom børns fysiske aktivitetsniveau i fokus i den skandinaviske førskoleforskning. Forskerne har blandt andet undersøgt, hvor fysisk aktive børnene er i løbet af dagen, og hvilke betingelser de har for at lege, fx de udendørs områders størrelse, udformning og udstyr. Forskningen viser, at børnene er mest fysisk aktive, når de er udenfor. Derimod betyder det ikke noget for aktivitetsniveauet, om legen foregår på legepladsen eller i et mere naturligt miljø.

Andre vigtige temaer i førskoleforskningen i 2010 var børnenes relations- og samspilskompetencer og pædagogernes evne til at inddrage børnene i aktiviteter. Disse studier peger på, at det er vigtigt, hvad pædagogerne aktivt gør for at understøtte børnenes muligheder for at skabe gode relationer.

I alt blev der udgivet 42 videnskabelige undersøgelser om institutioner for de 0-6-årige i Skandinavien i 2010. Undersøgelserne fokuserede på fem temaer: Relationer, læreproces, ledelse og profession, dagtilbud som organisation i samfundet og det aktive barn.

Fakta om undersøgelsen

Undersøgelsen ”Forskningskortlægning og forskervurdering af skandinavisk forskning i året 2010 i institutioner for de 0-6 årige (førskolen)” er udført af Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning ved Aarhuus Universitet som et samarbejdsprojekt med Danmarks Evalueringsinstitut. Projektet støttes desuden af Det Kongelige Kunnskapsdepartementet i Norge og Skolverket i Sverige.

Undersøgelse er den femte i rækken af forskningskortlægninger. De fire tidligere kortlægninger behandler forskningen fra 2006, 2007, 2008 og 2009. Denne femte forskningskortlægning betyder, at vi i dag har genbeskrevet og vurderet over 260 videnskabelige publikationer publiceret i Skandinavien eller af skandinaviske forskere i tidsrummet 2006-2010. Denne viden er samlet i en database finansieret af Danmarks Evalueringsinstitut. Databasen skaber et ganske unikt overblik over skandinavisk førskoleforskning.

Yderligere oplysninger

Lektor Michael Søgaard Larsen, Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning
Telefon: 8716 3727
Mobil: 2671 0147
E-mail: msl@dpu.dk

Forskning, 75:Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, 46:Tema: Daginstitutioner, Førskole, Dagtilbud