DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Asterisk live: Fokus på de mindste

Barnets første 1.000 dage har fået øget opmærksomhed fra forskere, pædagoger og nu også politikere. Hvad virker i den tidlige indsats, og hvilke muligheder har fagprofessionelle har for at løfte det lille barns udvikling og hvilke lokale initiativer landets største kommune sat i gang for at give udsatte børn en god start på livet?

12.06.2019 | Knud Holt Nielsen

Hvis vi skal ændre udsatte børns livsbaner i en positiv retning, skal vi sætte ind tidligt og investere i børnenes liv, bl.a. ved at sikre dagtilbud af høj kvalitet og øget sundhedsplejeindsats. Men hvad skal indsatsen bestå i? Hvilke pædagogiske kompetencer er der brug for? Og hvordan griber man udfordringen an i landets største kommune?

De spørgsmål inviterede DPU’s magasin Asterisk to forskere samt Københavns Børne- og Ungdomsborgmester til at tale om til Asterisk Live i København d. 25. april 2019. 

Velkomst ved Mathilde Weirsøe, redaktør for Magasinet Asterisk 

Tidlig indsats kræver en særlig indsats ved Ditte Winther-Lindqvist, lektor i pædagogisk psykologi på DPU, Aarhus Universitet

Samarbejdet om børns udvikling i dagtilbuddet kræver en særlig parathed til at rådgive, inddrage og følge op og til at planlægge særlige indsatser over for de børn, der viser tegn på ikke at trives og udvikle sig optimalt. Det arbejde er vanskeligt og krævende og fordrer både tid til refleksion, planlægning og supervision af personalet i dagtilbud. Der er med andre ord stadig meget at gøre på dagtilbudsområdet.

Sundhedsplejens indsatser og betydning i arbejdet med små udsatte børn og deres familier ved Kirsten Elisa Petersen, lektor i pædagogisk psykologi på DPU, Aarhus Universitet

I Danmark, såvel som de øvrige nordiske lande, er sundhedsplejens indsats til fremme af små børns sundhed og trivsel en fast del af alle børns liv. Netop sundhedsplejens indsatser er barnets og familiens første møde med sundhedssystemet og danner for alvor rammen om tidlige og forebyggende indsatser i velfærdsstaten. Oplægget sætter fokus på, hvordan sundhedsplejen arbejder særligt med de små udsatte børn og deres familier gennem tidlige forebyggende indsatser, der både støtter forældrene og hjælper de små børns sociale, emotionelle og kognitive udvikling.

Blik for de yngste københavnere – tidlige indsatser i Københavns Kommune ved Jesper Christensen, Københavns Kommunes Børne- og ungdomsborgmester

Tidlig indsats er blevet et politisk varmt emne. Københavns Kommune er med i front og har igangsat en række initiativer med særligt fokus på at styrke den tidlige indsats over for udsatte børn og deres familier. Kommunens Børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen fortæller om nogle af de konkrete initiativer, som foregår i københavnske dagtilbud, og som har til hensigt at sikre de udsatte børn en bedre start på livet.

Paneldebat mellem Ditte Winther-Lindqvist, Kirsten Elisa Petersen og Jesper Christensen

Asterisk 89, Asterisk Live, Førskole, Dagtilbud, Familie, opdragelse, hverdagsliv, Sundhed/miljø, Social udsathed/arv