DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Program

09.00-09.30:      
Ankomst og registrering

09.30-09.40:      
Velkomst ved institutleder Claus Holm, Aarhus Universitet, DPU 

09.40-09.50:      
NCUM som nationalt center ved Kim Bertelsen (fagkonsulent matematik stx/hf), Laila Madsen (fagkonsulent matematik htx/hhx) og Sune Weile, teamleder i Kontor for Gymnasier, STUK 

09.50-10.20:       
Engagerende, tidssvarende og ambitiøs matematikundervisning – hvordan realiserer vi visionen? ved leder og viceleder Morten Blomhøj og Charlotte Krog Skott, NCUM             

10.20-10.45:        
Matematikvejledere og nationale netværk – ressourcer til udvikling ved leder af netværket for matematikvejledere i grundskolen Bent Lindhardt, Professionshøjskolen Absalon                         

10.45-11.00:         

Pause 

11.00-12.00:        
Matematikkens didaktik i Danmark, Danmark i matematikkens didaktik ved professor emeritus Mogens Niss, Roskilde Universitet

12.00-13.00:       
Frokost 

13.00-14.30:       
15 udfordringer til matematik! Paneloplæg fra lederne af de fem ekspertgrupper om centrale udfor­dringer for matematiklæring og undervisning. De fem områder er:

  • Dag- og fritidstilbud: Klaus Rasmussen, Københavns Professionshøjskole
  • Grundskolen: Kaj Østergaard, Professionshøjskolen VIA
  • Gymnasieuddannelserne: Uffe Jankvist, Aarhus Universitet
  • Erhvervsuddannelserne: Bettina Dahl Søndergaard, Aalborg Universitet
  • Tværgående gruppe: Carl Winsløw, Københavns Universitet


14.30-14.45:        
Pause 

14.45-14.50          
Anslag til professortiltrædelsesforelæsning ved institutleder Claus Holm, Aarhus Universitet, DPU 

14.50-15.50:        
Undersøgende matematikundervisning – et program for samspil mellem udvikling af praksis og matematikdidaktisk forskning. Tiltrædelsesforelæsning ved Morten Blomhøj, NCUM, Aarhus Universitet, DPU

15.50-16.00:        
Afrunding på konferencen ved Jakob Harder, dekan på Københavns Professionshøjskole og formand for NCUM’s styregruppe 

16.00-16.30:       
Reception