DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Uligheden begynder i daginstitutionen

Selv om velfærdssamfundet kæmper for at få alle med, vokser risikoen for at børn bliver hægtet af allerede i daginstitutionen. Et stort forskningsprojekt på Danmarks Pædagogiske Universitet tager fat på den nedarvede sociale ulighed.

01.06.2007 | Jesper Nissen

Alle, der har sat deres ben i en børnehave, genkender billedet af drengen, der ikke kan finde ud af at lege med de andre børn og hele tiden kommer op og slås. Eller pigen, der klæber til pædagogen, og som ikke ser ud til at have lyst til at lege eller prøve noget nyt. De er de udsatte børn, som på trods af massiv økonomisk omfordeling og et af verdens mest solidariske skole- og uddannelsessystemer er i stor risiko for at blive hægtet af. Efter al sandsynlighed har de problemerne med hjemmefra, og efter al sandsynlighed tager de dem med sig op i skolen og videre ud i et liv med arbejdsløshed og sociale problemer.

Asterisk 35