DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Asterisk 44 december 2008

Tema: Autoritet

December 2008

Artikler

01.12.2008 |

Jeg ville investere i faglig autoritet

Pædagogisk autoritet er blevet et varmt emne. Nogle foreslår, at retten til at bortvise elever bør genindføres. Og meningen er vist nok, at det vil kunne styrke pædagogens og lærerens autoritet. Andre foreslår, at myndighedspersoner skal have flere sanktionsmuligheder, og at politiet skal kunne demonstrere konsekvens-pædagogik.

01.12.2008 |

Unge muslimer fatwa-shopper

Religiøs autoritet og særligt de unge muslimers forhold til religionen er kommet i centrum af den danske integrationsdebat. Men i virkeligheden er de unge muslimer ikke så forskellige fra unge danskere med kristen baggrund. De afsøger 'fatwaer', indtil de får et svar, der passer dem.

01.12.2008 |

Kontrol skaber mere vold

Siden begyndelsen af 90'erne er der sket en kraftig stigning i antallet af anmeldelser af vold mod offentligt ansatte. Stigningen forklares ofte med befolkningens "dalende respekt for autoriteter", men ifølge kriminolog Peter Kruize handler det i høj grad om, at man fra offentlig side fører en hårdere og mere restriktiv linje.

01.12.2008 |

Street wise fornemmelser for de unge

Når gademedarbejdere på eksempelvis Nørrebro lykkes med deres arbejde, skyldes det den autoritet, de har i kraft af deres position, men også at de er gode til at bruge deres 'street wise' fornemmelse for de unge til at skabe nye fællesskaber og bygge bro til resten af samfundet.

01.12.2008 |

Pædagogik uden autoritet er ikke-pædagogik

I 90 år har reformpædagogikken nedbrudt autoritet i pædagogisk virksomhed. Den har fjernet elevens frihed og selvdisciplin - to fænomener, som forudsætter en ydre autoritet. I stedet har vi - pædagogisk uansvarligt -overladt eleven til sin lyst til at lære. Der er brug for at rehabilitere autoritetsbegrebet, siger forfatteren til kommentaren…

01.12.2008 |

Autoritet: Tabt eller transporteret?

I store dele af det 20. århundrede har vi talt om en stadigt dybere og mere omfattende autoritetskrise. Nu skal autoriteten generobres, lyder det. Men er det nu også sandt? Måske er autoriteten ikke tabt, men transporteret over i nye individualiserede former.

01.12.2008 |

Følelsesmanagement i folkeskolen

Gadesprog, hårdtslående humor og ironiske håndtegn er nogle af de tricks, der bliver brugt i 'emotionstrimmende class room management'. Målet er at transformere skoleelevers hengivenhed for kammeraterne til hengivenhed for skolen. Men metoden skaber samtidig glidninger i skolens traditionelle autoritetsforhold og positioner, fortæller forsker…