DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Asterisk 95

Tema: Den reflekterende praktiker

September 2020

Læs artikler


21.09.2020 |

Har vi mistet menneskekærligheden?

Kan du forestille dig en pædagog eller sosu-assistent, som ikke er omsorgsfuld? Det spørgsmål er aktuelt i lyset af TV2‘s dokumentarudsendelser om omsorgssvigt af ældre og børn.

21.09.2020 |

Skolen har brug for reflekterende praktikere

En reflekterede tilgang til praksis vil styrke lærerfaget og uddannelsens faglige profil og stille nyuddannede lærere stærkere i mødet med en uforudsigelig skolevirkelighed.

21.09.2020 |

Design Thinking i skolen: “Elever i folkeskolen skal ikke uddannes til at være designere, de skal dannes”

To DPU-forskere opfordrer til en mere reflekteret og nuanceret tilgang til designdidaktikken, der kan styrke elevernes demokratiske og kritiske tænkning.

21.09.2020 |

Kære lærer, har du reflekteret over dit didaktiske læremiddel?

Mange lærere er for ukritiske, når de vælger deres didaktiske læremidler. Det bunder i, at de ikke er trænede i at reflektere over læremidlets overordnede dannelsesideal.

21.09.2020 |

Når virkeligheden giver mening i undervisningen

Scenariedidaktik bringer eleverne tættere på virkeligheden, men stiller samtidig nye krav til læreren, der skal holde fokus på de faglige mål og samtidig reflektere over sin praksis.

21.09.2020 |

Læreren skal spille en tydelig rolle i den åbne skole

Når der står Åben skole på skoleskemaet, skal læreren ikke trække sig, men derimod sætte sin faglighed i spil og samarbejde med de eksterne organisationer.

21.09.2020 |

Dine handlinger viser, hvad du ved

Lærere og pædagoger kan ikke sætte praksis på pause; de må bruge deres tavse viden og reflektere senere.

21.09.2020 |

Pædagoger skal være legende praktikere

Pædagoguddannelsen skal tage legen mere alvorligt og uddanne pædagoger, der både kan lege, handle og reflektere.

21.09.2020 |

Spot på ny forskning: Hvad er egentlig meningen, Hattie?

Den pædagogiske filosof Steen Nepper Larsen har sat uddannelsesstatistikeren John Hattie i stævne for at tale om meningen med uddannelse.

21.09.2020 |

Kommentar: Erhvervsuddannelsernes imageproblem kræver mere end reformer

Hvorfor er det så svært at få erhvervsuddannelserne til at fremstå som et ligeværdigt alternativ til de gymnasiale uddannelser?