DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Asterisk 71

Tema: Tid, spildtid og læring

 September 2014


 

Artikler

01.09.2014 | Asterisk 71, Grundskole, Videregående uddannelse, Uddannelsespolitik,samfund/samtid, Internationale undersøgelser, Skolereform

Den tikkende tid presser nuet

Artikel fra magasinet Asterisk fra DPU, Aarhus Universitet, nr. 71 fra september 2014 om tidspres. Tiden løber. Uret tikker. Hvert minut tæller. Folkeskoleelever skal have flere timer til mere læring, unge skal droppe sabbatåret, og studerende skal hurtigere igennem studierne. De aktuelle uddannelsespolitiske tiltag vil af med spildtid, men går…

01.09.2014 | Asterisk 71, Førskole, Dagtilbud, Pædagoguddannelse/profession

Skab tid til nærvær

Artikel fra magasinet Asterisk fra DPU, Aarhus Universitet, nr. 71 fra september 2014 om alternativ læring i dagtilbud. Dagtilbud er underlagt en stram tidsstyring og PISA-tænkning, men læring er mere end det målbare. Nyt forskningsprojekt viser, at pædagoger bruger tiden med børn anderledes, hvis de udvider deres syn på, hvad læring er.

01.09.2014 | Asterisk 71, Skolereform 2014, Grundskole, Skolereform, Ledelse

Skolelederne skal forløse tidsreform

Artikel fra magasinet Asterisk fra DPU, Aarhus Universitet, nr. 71 fra september 2014 om undervisnings- og arbejdstid i skolen. Folkeskolen er lige nu kampplads for en ny opfattelse af tid. Både lærere og elever skal være flere timer på skolen, hvor selv pauser ses som potentielle læringsrum. Skolereformen og lærernes nye arbejdstidsregler udgør…

01.09.2014 | Asterisk 71, Førskole, Grundskole, It/teknologi, Eksistens

Fokus på børns alder er forældet

Artikel fra magasinet Asterisk fra DPU, Aarhus Universitet, nr. 71 fra september 2014 om fokusset på børns alder. Idéen om at se børns udvikling tæt knyttet til deres alder er gammeldags, mener den australske professor Marilyn Fleer. Når skoler og institutioner inddeler børn slavisk i alderstrin, bliver vi blinde for en masse andre perspektiver…

01.09.2014 | Asterisk 71, Grundskole, Folkeskole, Integration, etnicitet, kultur

Skolen har kun plads til afslappede muslimer

Artikel fra magasinet Asterisk fra DPU, Aarhus Universitet, nr. 71 fra september 2014 om børn med muslimske rødder. Børn med muslimsk baggrund oplever, at der kun er plads til at være muslim på en meget nedtonet måde i den danske folkeskole. Det viser et nyt forskningsprojekt. Selvom folkeskolen har et ideal om at være rummelig og inkluderende,…

01.09.2014 | Asterisk 71, Inklusion og specialpædagogik, Grundskole, Inklusion/specialpædagogik, Folkeskole, Didaktik, Ghetto, bande, marginalisering, radikalisering

Vi må værne om specialpædagogisk viden

Artikel fra magasinet Asterisk fra DPU, Aarhus Universitet, nr. 71 fra september 2014 om specialpædagogik. Stadig flere specialpædagogiske institutioner lukker og slukker, og med dem forsvinder vigtig specialpædagogisk viden. Folkeskolens mål om øget inklusion fordrer samarbejde med specialpædagogik, hvis ikke børnene skal blive de store tabere,…

01.09.2014 | Asterisk 71, Ungdomsuddannelse, Test, evaluering, karakterer, måling

Snævre mål kvæler moderne Einstein’er

Artikel fra magasinet Asterisk fra DPU, Aarhus Universitet, nr. 71 fra september 2014 om 7-trinsskalaens problemer. Hverken Galilei, Newton eller Darwin ville være kommet ind på deres favorituddannelse, hvis de havde søgt ind på dem i dag. Intenst fokus på 7-trinsskalaen og gennemsnitskarakterer siger ikke nok om, hvad en studerende egentlig kan.

01.09.2014 | Asterisk 71, Sundhed/miljø

Smag dig til et bedre liv

Artikel fra magasinet Asterisk fra DPU, Aarhus Universitet, nr. 71 fra september 2014 om danskernes viden om mad. Nyt forskningscenter vil åbne danskernes øjne for smagens betydning for livskvalitet og sundhedsfremme.

28.05.2015 | Asterisk 71

Tid − kostbar, knap eller værdiløs?

Artikel fra magasinet Asterisk fra DPU, Aarhus Universitet, nr. 71 fra september 2014 om tidens værdi. »Egentlig er det ret paradoksalt, at tid har stor værdi, når tid forbindes med uddannelse og arbejdsmarked, hvorimod tid ingen værdi har, når du ikke er i uddannelse eller på arbejdsmarkedet.«