DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Asterisk 63

Tema: Employability

 September 2012

Artikler

01.09.2012 |

Angsten for arbejdsmarkedet styrer studiet

Employability er uddannelsessystemets fremherskende mantra. De nye studerende er Generation Job med et skarpt fokus på erhverv, og dimittenders beskæftigelsesgrad bliver en stadigt vigtigere målsætning for videregående uddannelser. Men er det overhovedet muligt at styre vejen fra første semester til første job, når arbejdsmarkedet flyder?

01.09.2012 |

»Vi overuddanner«

Der er gået inflation i akademiske uddannelser. Ledigheden blandt akademikere er stigende, og flere tager job, de er overkvalificerede til. Lektor Niels Rosendal Jensen mener, det handler om overuddannelse.

01.09.2012 |

Tre bud på bedre employability: 1. Vejledning i fællesskaber

Uddannelsesfrustrationer kan med fordel håndteres i kantinen, hvor elever låner af hinandens erfaringer og gør individuelle problemer til et kollektivt ansvar. Det kræver, at studievejledere iscenesætter spontane møder i elevernes hverdag, siger adjunkt Rie Thomsen.

01.09.2012 |

Tre bud på bedre employability: 2. Nye øjne på frafald

Unge handler fornuftigt og afklarer deres erhvervsvalg, når de shopper mellem forskellige erhvervsuddannelser. Så frafaldsproblematikken kunne mindskes, hvis man politisk tillod større fleksibilitet og gav de unge merit for deres forsøg, siger lektor Peter Koudahl.

01.09.2012 |

Tre bud på bedre employability: 3. Myten om ubrugelige humanister

Aarhus Universitet indfører profilfag med tværfaglige projekter, der ruster kommende humanister til et arbejde. For i dag er viden og dannelse ikke nok, akademikere skal også kunne omsætte deres faglighed i praksis, siger centerleder og lektor Arne Kjær.

01.09.2012 |

Pædagogers engagement kan bryde social arv

Er daginstitutionen en ressource eller en risikofaktor for børns sproglige udvikling? Et netop afsluttet forskningsprojekt peger på, at påvirkningen kan gå begge veje, men særligt institutioner med mange udsatte børn risikerer at forstærke den negative sociale arv. Hvis pædagoger skal bryde mønsteret, kræver det en målrettet pædagogisk indsats med…

01.09.2012 |

»Alle mennesker vil noget i livet«

Lektor og klinisk psykolog Charlotte Mathiassen er optaget af at forstå mennesker i udsatte positioner i samfundet. Senest har hun været en del af et omfattende mobbeprojekt og undersøgt, hvordan mobning tilbage i barndommen præger voksenlivet.

01.09.2012 |

Opdragelse til menneske eller til samfundsborger?

Emiles fadder. Immanuel Kants forgænger. Den frie opdragelses fremmeste figur. En af pædagogikkens store inspirationskilder fylder 300 år. Filosof Jørgen Huggler skriver i Asterisk-kommentaren, hvorfor Jean-Jacques Rousseau stadig er interessant – og besværlig.

12.06.2015 |

Uddannelse forstås baglæns

Artikel fra magasinet Asterisk fra DPU, Aarhus Universitet, nr. 63 fra september 2012 om fordybelsen i uddannelse sat op imod fokus på jobmuligheder. »De unge skal gå den lige vej, hedder det. Fra folkeskole over en ungdomsuddannelse til en videregående uddannelse for til sidst at nå frem til endemålet – et arbejde. Men når det kommer til livet,…

12.06.2015 |

Fra fagnørder til time-managere?

Artikel fra magasinet Asterisk fra DPU, Aarhus Universitet, nr. 63 fra september 2012 om den nye studerende. Farvel til evighedsstuderende. Den virkelighed, nye studerende møder på universitetet, skaber i stigende grad time-managere med snævert fokus på at komme fra A til B. Det går ud over den faglige fordybelse og risikerer at spænde ben for…