DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Asterisk 56

Tema: Forældreansvar

December 2010

Artikler

01.12.2010 |

Hvem peger flaskehalsen på?

Forældre, pædagoger, lærere og andre aktører skal blive bedre til at dele opgaverne imellem sig og udvide de ofte alt for snævre idealer for det gode børneliv og det gode forældreskab. Det mener to DPU-forskere.

01.12.2010 |

Opkomsten af den ansvarstagende familie

Engang gik grænsen mellem skole og hjem ved skolens port. I dag outsourcer skolen stadig mere ansvar til forældre. Er det godt for skolen, eller trækker det handlekraften ud af lærerne? Og hvor går grænsen for, hvad forældrene skal blande sig i?

01.12.2010 |

Ansvar på arabisk hedder indflydelse

Det er aldrig samfundets skyld, når indvandrerdrenge laver ballade. Det er forældrenes ansvar, lyder samfundets dom. Men forældreansvar forudsætter indflydelse - og det har etniske minoritetsforældre ikke meget af. To forskere beretter om en problemstilling, der er blevet etnificeret.

01.12.2010 |

Kommentar: Nervøse forældre i en forandringstid

Forældrerollen har skiftet karakter i løbet af den seneste generation. Stadig flere forældre gør forældrerollen til det centrale i deres eget liv og afholder sig fra nemme løsninger som kravlegårde, der kunne lette opgaven. Det er på mange måder opskriften på en opdragelse, der fører til uløselige dilemmaer og spændinger, skriver professor…

01.12.2010 |

Der er nye elever i klassen

Etniske minoritetsbørn bliver udsat for 'naturlig' forskelsbehandling i de danske skoler, hvor der stadig undervises, som om alle elever hedder Jensen og Petersen. Det er på tide, at pædagogikken anerkender den etniske kompleksitet i vores samfund og indretter undervisningen derefter.

20.07.2015 |

Forældrekontrakt

Artikel fra magasinet Asterisk fra DPU, Aarhus Universitet, nr. 56 fra december 2010 om forældre i forhold til skolen. "Skole-hjem samtalen er i så fald ikke en samtale, hvor læreren belærer forældrene om barnets standpunkt, eller hvor forældrene tager læreren i skole. Nej, skole-hjem samtalen er en subtil kontraktforhandling."

20.07.2015 |

Forældreansvar

Artikel fra magasinet Asterisk fra DPU, Aarhus Universitet, nr. 56 fra december 2010 om forældreansvar. Hvor meget ansvar føler du som forælder for dine børns udvikling? Hvem deler du ansvaret med? Ville du ønske, at du kunne lægge noget af ansvaret fra dig? Asterisk har spurgt en række forældre om ansvaret for deres børn.