DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Asterisk 55

Tema: Opdragelse til demokrati

 November 2010

Artikler

01.11.2010 |

Skolen skaber 'soldater' i nationernes konkurrence

Engang skulle skolen bidrage til at skabe ét dansk folk og én dansk borger i nationalstaten. Senere handlede det om velfærdsstaten. I dag skal skolen skabe de bedste 'soldater' i konkurrencestaten.

01.11.2010 |

Er demokrati en modgift mod ekstremisme?

Undervisning i demokrati kan ikke forhindre, at unge udvikler antidemokratiske holdninger. Men hvis lærerne tør diskutere demokratiets svagheder og dilemmaer med eleverne, kan det være med til at gøre dem til ansvarlige samfundsborgere.

01.11.2010 |

Sorte-Hansen, Kommu-Karen og Elektro-Erik

I det sidste halve århundrede er forholdet mellem lærer og elev blevet stadigt mere jævnbyrdigt, og læreren har taget afsked med sin ophøjede position bag katederet.

01.11.2010 |

Demokrati er for de mådeholdne

Samfundets stigende individdyrkelse gør det mere aktuelt end nogensinde før at styrke elevers medborgeridentitet. I et demokrati handler det om at sætte sig selv i parentes for at stræbe efter det fælles bedste, lyder det fra to forskere.

01.11.2010 |

Kommentar: Er der en fælles europæisk identitet?

Gennem historiens hårde skole har EU lært, at den nationalromantiske tanke om ét folk og én måde at tænke på fører til had, krige og modborgerskab, skriver lektor Mads Th. Haugsted i kommentaren.

01.11.2010 |

Depression er en moderne succeshistorie

I lykkepillernes æra hylder vi det individuelle initiativ og selvrealiseringen. Det skaber grobund for, at depression bliver tidens vigtigste psykiske problem, fortæller den anerkendte franske sociolog Alain Ehrenberg.

20.07.2015 |

"Economy, stupid!"

Artikel fra magasinet Asterisk fra DPU, Aarhus Universitet, nr. 55 fra november 2010 om konferencen 'The Education Project' "Det er et opmuntrende resultat, at danske elever er verdensmestre i demokrati, selv om beslutningstagerne tidligere ville have glædet sig over resultatet på demokratiets vegne, mens de nu om dage gør det i et…

01.11.2015 |

Danske elever er verdensmestre i demokrati

Artikel fra magasinet Asterisk fra DPU, Aarhus Universitet, nr. 55 fra november 2010 om skole og demokrati. Danske skoleelever plejer at sakke bagud i internationale undersøgelser, men når det kommer til viden om politik og samfund, er danske 8.-klasse-elever helt i front.