DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Asterisk 34 april 2007

Tema: Normalisering

April 2007

Artikler

01.04.2007 |

Marginaliseringsmagten

"Vi inkluderer endeløst. Alle og enhver inkluderer til en grad, hvor det bliver vanskeligt at øjne forskellen til 'udvikling'. Vi skulle ligefrem leve i et inkluderende samfund."

01.04.2007 |

Det normale menneske er en illusion

Normalfordelingen er den vigtigste af alle sandsynlighedsfordelinger. Flere forskere stiller nu spørgsmålstegn ved brugen af denne statistiske model, der blandt andet er en grundlæggende præmis for internationale sammenlignende undersøgelser som PISA.

01.04.2007 |

Mobningens mange ansigter

Mobberne og deres ofre løber med opmærksomheden. Men tilskuernes stiltiende accept er en afgørende forudsætning for, at mobning overhovedet opstår. Derfor er der god mening i at beskue mobning som et fællesskabsproblem og ikke kun som et individproblem, mener mobbeekspert Helle Rabøl Hansen.

01.04.2007 |

Samfundet skiller stadig flere ud

Rummelighed er pædagogikkens herskende mantra, men i praksis sker der en stadig større udskilning af de anderledes. ?Jo flere man udskiller, jo mere snævert bliver det defineret, hvordan de rigtige skal være,? siger dr.pæd. Birgit Kirkebæk.

01.04.2007 |

Retten og pligten til det gode liv

Alle skal med i fællesskabet. Ingen skal holdes udenfor. Det står der i regeringens socialpolitiske handlingsplan. Men er det en ret eller en pligt at være indenfor i velfærdssamfundet? Adjunkt Janne Hedegaard Hansen har undersøgt kløften mellem sociallovgivningen og socialpædagogernes hverdag.

01.04.2007 |

Stemplet til at være udenfor

For at skabe inklusion må vi holde op med at klassificere på baggrund af fysiske og mentale karakteristika og i stedet klassificere på baggrund af kompetencer, siger lektor Charlotte Ringsmose.

01.04.2007 |

Vidensmagtens tredeling

I en ny bog Viden om uddannelse kritiserer forfatterne forestillingen om al videns direkte anvendelighed i praksis. I stedet for et ensidigt krav om anvendelig viden, så slår de til lyd for en tredeling af vidensmagten.

01.04.2007 |

Kimen til en bæredygtig skole

Skolen og pædagogikken spiller en vigtig rolle for bæredygtig udvikling, men opgaven rækker videre end til at lære eleverne at spare på vandet og tage cyklen. Det er et dannelsesprojekt, der kan præge fremtidige generationers måde at handle på i forhold til - miljø, økonomi, kultur og samfund.